Interessante gespreksavond rond sociale verkiezingen!

Op initiatief van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> organiseerde sp.a-Sint-Truiden op maandag 7 april 2008 een informatie- en debatavond rond de aanstaande syndicale verkiezingen.
Sprekers waren federaal volksvertegenwoordiger en vakbondsvrouw (Ford Genk) Meryame Kitir, vakbondsvrouw (Tenneco-Automotive) Carine Decostere, voormalig voorzitter Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)-Limburg Jean-Claude Van Rode en Ludwig Vandenhove.
Er waren een 40-tal aanwezigen op deze debat- en informatieavond.


Sp.a-Sint-Truiden heeft de gewoonte om telkens zulk initiatief te nemen in het jaar van de sociale verkiezingen.
“Het is een uiting van de samenwerking tussen enerzijds de vakbond (ABVV) en anderzijds de sp.a”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Bij verkiezingen, zowel politieke verkiezingen (parlements- en gemeenteraadsverkiezingen), als bij syndicale verkiezingen proberen we mekaar - of de Socialistische Gemeentelijke Actie (SGA) - in de praktijk te helpen.”

Na korte toelichtingen door de diverse sprekers werd het woord aan de aanwezigen gegeven, waarbij aan bod kwam hoe ABVV en sp.a in deze syndicale verkiezingen mekaar kunnen ondersteunen.

“Uiteraard is de mentaliteit gewijzigd en moeten ook de socialistische vakbond en de sp.a zich aanpassen aan de veranderde maatschappelijke omstandigheden, maar uiteindelijk vormen ze in mijn ogen nog altijd 2 natuurlijke partners”, aldus Ludwig Vandenhove.
“In deze toenemende geïndividualiseerde en rechtse maatschappij is het van belang dat alle progressieve krachten samenwerken, dus zeker diegene, die zich nog bevinden binnen de socialistische zuil, met name mutualiteit, vakbond en partij.”
Vandaar dat dit soort initiatieven belangrijk is en dat het ook belangrijk is dat er een wederzijdse ondersteuning is bij verkiezingen.

Na de slechte verkiezingsuitslag van de sp.a op 10 juni 2007 wordt er telkens maar gezegd dat er opnieuw een nauwere samenwerking zou moeten zijn binnen de SGA.
In de praktijk blijft het echter vaak bij woorden, niet bij daden.
Dit soort initiatieven gaat precies hiertegen in en zijn dan ook voor herhaling vatbaar.

Vaak blijkt dat op die plaatsen waar er nog een goede samenwerking is tussen vakbond en partij dit eerder te maken heeft met persoonlijke contacten, dan wel met structuren en/of structurele contacten. Hieraan zou moeten worden gewerkt.
Bovendien zouden vakbond en partij ook mekaars mentaliteit opnieuw beter moeten leren kennen, want die zijn hoe dan ook verschillend.
In die zin heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove al een paar keer voorgesteld om ook eens stage te gaan lopen in een vakbondsorganisatie en/of om een paar uitvoerende besturen van bepaalde centrales mee te maken.

“Een politicus vindt het logisch als zij/hij uitgenodigd wordt om stage te doen in een privé-bedrijf, maar vindt het veel minder logisch wanneer die uitnodiging van de vakbond zou komen.
Dit moet veranderen”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Hetzelfde merk ik als we als parlementairen uitgenodigd worden voor een bespreking.
Indien dit gebeurt bij werkgeversorganisaties, waar dit gewoonlijk ‘mooier verpakt is’, wordt dit veel minder als een last aanzien, dan bijvoorbeeld bij de vakbond.
Laten we maar eerlijk zijn: ook partijgenoten reageren soms zo."

We duimen voor een goede uitslag van het ABVV bij de syndicale verkiezingen in mei 2008!