Interne staatshervorming

De provincieraad van woensdag 15 mei 2013 heeft het bestuursakkoord tussen de Vlaamse regering en de provincie Limburg in het kader van de interne Vlaamse staatshervorming goedgekeurd.

Televisie Limburg (TVL) besteedde er aandacht aan in het dagelijks nieuws.
Gedeputeerde Ludwig  Vandenhove was één van de geïnterviewden.

Ludwig Vandenhove: “Deze interne staatshervorming betekent hoe dan ook een( verdoken) besparing vanwege Vlaanderen.
Mijn idee over de Belgische en de interne Vlaamse staatshervorming blijft altijd dezelfde: zorg voor een zo doorzichtig mogelijke en efficiënte staatsstructuur, waarbij de burger weet waar zij/hij terechtkan in ruil voor zo weinig mogelijk belastingen te betalen.

Komt deze interne Vlaamse staatshervorming hieraan tegemoet?
Wat mij betreft niet.
Wanneer gaat het zogeheten kerntakendebat, dat nu al jaren aan de gang is, eindelijk eens tot concrete resultaten leiden?

En dan het debat over het (on)nut van de provincies als bestuursniveau.
Ik hoop dat de diverse politieke partijen volgend jaar in hun verkiezingsprogramma voor de Vlaamse verkiezingen duidelijkheid scheppen.
Wat mij betreft, blijft het provinciaal niveau en toekomst hebben binnen een goed georganiseerde Belgische en Vlaamse staatsstructuur.
Ik zie onze provincie eerder als een regio of zelfs als een grote stad, waar wij in Limburg blijven nood aan hebben. In die context moet het provinciale niveau tevens meer ondersteunend werken naar vooral kleinere gemeenten en steden toe.”

 

Zie ‘Limburg verliest voor 37,5 miljoen euro aan middelen’, TVL-nieuws, 15 mei 2013.     

Zie ‘Stad Limburg!’ van 4 maart 2013 en Stad Limburg! (Spots)’ van 18 april 2013 op deze website.