Interne staatshervorming: 30 % middelen blijft zeker 3 jaar langer bij Bosgroepen en Regionale Landschappen!

In het kader van de interne staatshervorming (‘Witboek Interne Staatshervorming’, ’Doorbraak 64’) was er tot nu en onduidelijkheid over de 30% middelen, die naar het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zouden gaan en die via projectsubsidies verdeeld zouden worden over alle mogelijke aanvragers.

Het gaat over de 30%, die niet mee overkomen naar de provincies vanaf 1 januari 2014 voor de Bosgroepen en de Regionale Landschappen.
Vanaf 1 januari 2014 worden de provincies rechtstreeks bevoegd voor de Bosgroepen en de Regionale Landschappen, maar ze krijgen slechts 70 % van de middelen.
30 % blijft bij ANB.

Na een onderhoud tussen het kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, de Vlaamse directie van ANB en de Vlaamse Vereniging van Provincies (VVP) werd er een goed akkoord bereikt voor de provincies en dus ook voor de provincie Limburg.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Het akkoord omvat de volgende elementen:

 • na de overdracht op 1 januari 2014 wordt een overgangsperiode van 3 jaar voorzien waarin jaarlijks de 30% projectmiddelen (1.232.542 EUR)  volledig worden overgedragen aan de provincies voor de uitvoering van Vlaamse doelstellingen. 
  De provincies beslissen zelf over de interne verdeling van deze middelen.
  Tijdens deze overgangsperiode zullen de bosgroepen en regionale landschappen, in samenwerking met de provincies, hun basiswerking kunnen optimaliseren.
  Na deze overgangsperiode zullen de 30% projectmiddelen opgenomen worden in een algemeen projectenfonds voor de projectmatige invulling van Vlaamse beleidsdoelstellingen;
 • op korte termijn bereidt ANB, in overleg met de provincies, een aanpassing van het Bosdecreet en Natuurdecreet voor waarin de bevoegdheid voor erkenning, subsidiëring en opvolging  bij de provincies gelegd wordt. 
  De decretale taakstelling van Bosgroepen en Regionale Landschappen wijzigt niet fundamenteel, beide instrumenten zullen hun huidige taken in de toekomst kunnen blijven verderzetten.
  Voor de bosgroepen wordt evenwel de decretale mogelijkheid (niet verplichting) gecreëerd om de werking te verbreden naar private eigenaars.

“Deze afspraken laten toe dat de ongerustheid binnen de sector (onder andere afdankingen, minder werkingsmogelijkheden, etc.) weggenomen wordt. Bovendien is er een ruime overgangsperiode van 3 jaar voorzien waarin ANB, het provinciale niveau en de Bosgroepen en Regionale Landschappen hun werking (nog) meer op mekaar zullen kunnen afstemmen in functie van de Vlaamse en Limburgse beleidsopties.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Na die 3 jaar zal de 30% verdeeld worden via projectsubsidies waarop de Bosgroepen en de Regionale Landschappen niet meer exclusief een beroep zullen kunnen doen, maar evenzeer andere partners (bijvoorbeeld natuurverenigingen, zelfs privé–personen).

“Er zijn Vlaamse verkiezingen op zondag 25 mei 2014.
Democratischer kan het niet: indien de (nieuwe) Vlaamse meerderheid na die verkiezingen de gemaakte afspraken wijzigt in welke richting dan ook is hier over beslist door een Vlaamse meerderheid van de bevolking.
Een grotere, democratische zekerheid kunnen Bosgroepen en Regionale Landschappen niet krijgen.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere 30% middelen blijft 3 jaar langer bij Bosgroepen en Regionale Landschappen. www.limburg-actueel.be, 28-08-2013. Oplossing voor bosgroepen en regionale landschappen. TVL-journaal, 28-08-2013.

Zie ook Interne staatshervorming van 22-05-2013, DENKDAG natuurverenigingen van 17-06-2013  en De interne staatshervorming en het personeelsbeleid van de provincie Limburg van 26-08-2013 op deze website.