Internetverkoop: een zegen of een gevaar?

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Internetverkoop: een zegen of een gevaar?

“Is internetverkoop een zegen?
Volgens mij niet.
Ik zie het eerder als een gevaar voor onze middenstand en onze lokale economie“, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De maatschappij evolueert.
We kunnen of moeten het fenomeen van de internetverkoop niet tegenhouden, maar we moeten het wel kanaliseren.

De meeste steden kampen met leegstand.
In ‘mijn’ eigen Sint-Truiden is dat op dit ogenblik gemiddeld nog meer het geval dan in andere steden omwille van de (te) vele openbare werken, die elkaar bovendien te snel opvolgen. Ook is er de hele ontwikkeling rond Stayen die nefast is voor het centrum.

Die leegstand is bij uitstek de veruiterlijking van de problemen bij de plaatselijke middenstand.
Hier moeten de lokale besturen voor alles aandacht voor hebben, maar het gaat verder.
Leegstand heeft impact op de aantrekkelijkheid en de aantrekkingskracht van de buurt, de leefbaarheid, de veiligheidssituatie en op nog zoveel meer. Een beleid, zeker het lokale beleid, moet hier dus terdege rekening mee houden.

Het mobiliteitsgegeven en de daaraan gekoppelde parkeerproblematiek speelt ongetwijfeld een grote rol bij leegstand in centra.
Waar is de tijd dat ‘grote magazijnen’ en ketens precies kernversterkend werkten?
Tegenwoordig trekken die net weg uit de steden naar de rand.  

En dan is er de internetverkoop.
De kerst- en nieuwjaarsperiode ligt net achter de rug en de berichten over de aankoop van pakjes via internet en het al dan niet terugsturen ervan zijn de afgelopen dagen talrijk geweest in de media. Maar die internetverkoop heeft grote gevolgen voor de lokale middenstand en eventuele leegstand.

Ik begrijp dat middenstandsorganisaties hun leden aanzetten om zich ook te profileren via internetverkoop, trouwens met de nodige resultaten. Maar wat ik minder of zelfs niet begrijp, is dat ze zich tegelijkertijd niet actiever verzetten tegen de grote onlineverkopers.
Niet werken via de lokale middenstand betekent op termijn het verdwijnen van die lokale middenstand.
‘Winkeljuffrouwen’ gaan geen werk meer hebben op termijn.
Als er tegenwoordig analyses gemaakt worden over de slechte aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zou er best al met dat soort evoluties rekening gehouden worden.
Een goede lokale middenstand is de beste garantie voor een goed draaiende lokale economie met alle positieve nevenverschijnselen, vooral de leefbaarheid, vandien.

Als we dan lezen dat die grote internetverkopers in feite ‘een bubbel’ zijn, die een defensieve strategie hanteren om de klassieke spelers uit de markt te duwen, moeten we hier zeker meer aandacht voor hebben. (1) En dus zeker niet enkel hoera roepen volgens ons traditioneel economisch model en onze traditionele economische manier van denken.

Kunnen we hier iets aan doen?
JA. De burger verwacht antwoorden van de politiek.
Daarvoor zijn we er.

Alle Vlaamse partijen komen op bij Europese verkiezingen. Ze kunnen zich dan ook niet verstoppen achter ‘dit is een zaak van Europa’.
Wat dan inderdaad niet kan, is dat veel van die internetbedrijven werken met Europese burgers aan slechte(re) loonvoorwaarden dan bij ons gelden. Zo bevorderen die internetbedrijven concurrentievervalsing. Ik ben het bijgevolg volmondig eens met een aantal Socialistische Europese leiders, die zeggen dat dit soort arbeidsmigratie in de Europese Unie moet aan banden gelegd moet worden.
'Het is het businessmodel geworden voor het afdwingen van lage lonen.' (2) Ook sp.a-voorzitter John Crombez verzet zich terecht in steeds krassere termen tegen de misbruiken in de arbeidsmigratie. 
'Grote bedrijven verdienen geld als slijk aan sociale dumping, kleine niet. Dat moet stoppen.' (3)

Die internationale, Europese context mag het lokale niveau er niet van weerhouden om bij het uittekenen van een plaatselijk economisch en middensstandsbeleid hier rekening mee te houden. Dat geldt evenzeer voor Sint-Truiden.
Drones die pakjes afleveren: voor mij moet het (nog lang) niet!"

 

(1) Ontploffingsgevaar: de bubbel van onlineverkoop. De Morgen, 10-01-2017, p. 3.
(2) Rood verzet tegen arbeidsmigratie. De Standaard, 11-01-2017, p. 16.
(3) 'Sociale dumping moet stoppen'. De Standaard, 11-01-2017, p. 16.

 

Zie ook Leegstand: daar moet iets aan gebeuren van 19-06-2016 en Internetverkoop de toekomst? van 17-06-2015 op deze website.