Jaaroverzicht vzw Dubolimburg

De vzw Dubolimburg heeft zopas het jaaroverzicht 2014-2015 gepubliceerd.

"Het jaarverslag is in dezelfde handige, laagdrempelige brochurevorm gegoten als de vzw's van de Bosgroepen en de Regionale Landschappen", zegt gedeputeerde en voorzitter Ludwig Vandenhove.
"Dit is een bewuste keuze.
Zowel qua vorm, als qua inhoud tracht ik organisaties, die 'onder de vleugels' van de provincie Limburg werken, zoveel mogelijk te stroomlijnen.

Voor mij blijft een jaaroverzicht van organisaties, die in mindere of meerdere mate met overheidsgeld werken, belangrijk.
Het is een verantwoording van wat er met dat belastinggeld gebeurt."

Hieronder vindt u het voorwoord van directeur Kris Asnong en voorzitter Ludwig Vandenhove. 

U kan een exemplaar opvragen via ludwig.vandenhove@limburg.be of online lezen via http://dubolimburg.be/dubolimburg-presenteert-jaarverslag-2014-2015/.

Zie ook Vzw Dubolimburg is verhuisd van 03-04-2015 op deze website.