Jaarverslag PLOT 2016 is er

Het jaarverslag 2016 van het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) is gepubliceerd.

“De provinciale veiligheidsscholen blijven bestaan, ook na de interne staatshervorming waarbij de provinciebesturen heel wat bevoegdheden verliezen”, aldus gedeputeerde van Veiligheid en verantwoordelijk voor het PLOT.

“De provincie Limburg engageert zich alvast voor de verdere uitbouw van het veiligheidsonderwijs in Limburg. Dit mag onder meer blijken uit de middelen die zijn uitgetrokken voor de bouw van een nieuwe multifunctionele oefenhal voor het PLOT en waarvoor de werkzaamheden weldra aanvangen.
De provinciegouverneur zette dit standpunt op woensdag 25 oktober 2017 kracht bij in zijn rede "Een veilig Limburg, een blijvende uitdaging" (1) naar aanleiding van de beleidsverklaringen 2018 die op maandag 6 november 2017 van start gaan.”

Hieronder vindt u het voorwoord van bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.(1) Rede van gouverneur Reynders: "Een veilig Limburg, een blijvende uitdaging". www.limburg.be, 25-10-2017.

Zie  ook Jaarverslag PLOT 2015 is er van 31-10-2016 op deze website.