Jeugdbond voor Natuur en Milieu adopteert poel

Op zaterdag 21 september 2013 bracht gedeputeerde Ludwig Vandenhove een werkbezoek aan de  Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM), die in het provinciaal domein Nieuwenhoven een poel geadopteerd heeft.

Bewustzijn voor milieu en natuur kan niet op voldoende jonge leeftijd beginnen!”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“De JNM is vragende partij om ook een kleine oppervlakte van grond in de omgeving van de poel in beheer te nemen”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Eerstdaags gaat de provinciale administratie met de verantwoordelijken van JNM rond de tafel zitten om te bekijken hoe dit zo snel mogelijk kan geconcretiseerd worden en juridisch in een overeenkomst kan gegoten worden. Zo zullen de actieve leden en de JNM zelf een klein natuurgebied beheren.

Op dit ogenblik heeft de JNM al een 60-tal diersoorten geïnventariseerd.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) adopteert poel in domein Nieuwenhoven

In één van de weilanden van het Provinciaal Domein Nieuwenhoven bevindt er zich wel een heel bijzondere poel. Deze poel werd namelijk geadopteerd door de leden van Jeugdbond voor Natuur en Milieu, afdeling Fruitstreek.
Deze adoptie kadert perfect in onze doelstelling om zo veel mogelijk jongeren te betrekken bij het bewaken en bewaren van de Limburgse biodiversiteit en de doelstelling om Limburg tegen 2020 klimaatneutraal te krijgen.
Kinderen en jongeren kunnen via educatief natuurbeheer kennis maken met de Limburgse natuur. Hierdoor leren zij onze ‘groene parels’ appreciëren en respecteren.
”, aldus de bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

De poel werd in 2003 gegraven en al jaren op dezelfde manier beheerd. JNM Fruitstreek zag heel wat kansen en nam de uitdaging aan, om de biodiversiteit in en rond de poel te verhogen.  JNM Fruitstreek en het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) sloegen de handen in mekaar en gingen aan de slag.

Om te beginnen voerde JNM Fruitstreek een nulmeting in de poel uit; alle aanwezige soorten werden op naam gebracht. De bedoeling is nu om op regelmatige basis metingen te doen om de evolutie van deze soorten in kaart te brengen. De effecten van de toekomstige beheerwerken kunnen ook op deze manier aangetoond worden.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove licht toe: “De poel wordt zo ingericht en beheerd dat er zich steeds meer soorten komen vestigen. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit. Hiertoe wordt er speciale aandacht geschonken aan het in stand houden van de overwinterings- en voortplantingsplaatsen van verschillende soorten.  De doelsoort van deze poel op langere termijn is de kamsalamander, een zeer zeldzame soort. Op kortere termijn verwachten we bruine en groene kikker, gewone pad, verschillende soorten libellen, de kleine watersalamander en de alpenwatersalamander.

Naast het opstellen van een beheerplan en het uitvoeren van de beheerwerken, spraken JNM en het PNC via een overeenkomst af dat in een latere fase ook aandacht gaat naar communicatie en educatie.”

Met deze samenwerking krijgt JNM de kans om samen met hun leden zelf een piepklein natuurgebiedje te beheren. Bovendien zorgt deze adoptie voor de realisatie van het provinciale biodiversiteitsbeleid. Een goeie ouderwetse win-win-situatie.

 

Zie Jongeren beheren poel in Nieuwenhoven, www.nieuwsblad.be, 22-09-2013.

Zie ook Projecten Milieuzorg op School (MOS) moeten blijven! van 06-02-2013, Educatief Natuurbeheer is belangrijk van 20-02-2013, Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC) hotspot voor ‘citizen science’ in Limburg! van 01-06-2013 op deze website.

 

Tags: