Kasteelvijvers Nieuwenhoven

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Kasteelvijvers Nieuwenhoven

"De vijvers aan het private kasteel van Nieuwenhoven (Sint-Truiden) worden hersteld door de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH)", zegt voorzitter en gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

"Deze week is de eerste fase van de graafwerken gestart, waarbij de eerste twee vijvers van de cascade heringericht worden", aldus Ludwig Vandenhove.
"Uiteraard gebeurt dit op een natuurvriendelijke manier met respect voor de biodiversiteit.

De vijvers zijn in het najaar 2017 al drooggezet en afgevist om te voorkomen dat bijvoorbeeld amfibieën zich in het voorjaar zouden vestigen.
De derde vijver is tegen de voorjaarstrek bewust goed gevuld  zodat de amfibieën deze vijver kunnen gebruiken als voortplantingsbiotoop.
Na de voortplantingsperiode starten de graafwerken aan de derde vijver. 

Door de werken in twee fasen uit te voeren, wordt een degelijke inspanning geleverd om het waterleven alle kansen te geven.
Uiteraard zou het eenvoudiger en vooral praktischer geweest zijn voor alle betrokken partijen om in één ruk door te werken. 

De graafwerken vroeger in het jaar, in de winterperiode, opstarten, was geen optie omwille van de zware, natte ondergrond. Vandaar dat deze kraanwerken pas nu in het voorjaar plaatsvinden.

Alle kapwerken zijn de voorbije winterperiode gebeurd om de verstoring van onder andere de vogels zoveel mogelijk te beperken.
De verstoring voor de watervogels tijdens de huidige graafwerken is eerder beperkt vermits de vijvers de voorbije maanden geen water bevatten. Ook de verstoring van watervogels tijdens de huidige graafwerken is beperkt aangezien door het latere voorjaar hun broedseizoen nog niet gestart is.

Conclusie: een historisch herstel van de kasteelvijvers, waarbij maximaal fauna en flora gespaard blijven.
Het kan de natuurwaarde van heel het domein Nieuwenhoven alleen maar verhogen. Voor mij past dit ook in mijn beleidsvisie om het publiek en privaat gedeelte nauwer op elkaar te laten aansluiten."

 

Zie ook Kasteelvijvers Nieuwenhoven worden Europese topnatuur van 12-04-2018 op deze website.