Katten blijven steriliseren, maar …

“Het is goed dat de sterilisatieverplichting van katten bestaat en blijft behouden en dat we er blijven rond sensibiliseren, zoals overheden en dierenorganisaties doen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Maar stilaan duiken er meningen op dat we hiermee op een bepaald ogenblik een tekort aan kittens gaan hebben.
Die specialisten beweren dat we de sterilisatieverplichting op een bepaald moment best wat qua periode zouden verlaten, zodat er ruimte blijft voor de voortplanting van huiskatten.
Anders vrezen zij dat de vraag naar echte huiskatten enkel ingevuld dreigt te worden door fokkers en dat we dezelfde problemen dreigen te krijgen dan met het fokken van honden. Bijvoorbeeld dierenarts Ellie De Grauwe heeft daar dat idee over.

Dierenarts Ellie De Grauwe, de dochter van Mieke Schuddinck, al jarenlang de bezielster van de Poezenboot Caprice, heeft ook een ‘Manifest Safe Haven’ opgesteld in verband met het fokken van pups en om op die manier ‘het gesjacher’ uit die sector, eveneens met buitenlandse honden, te halen. (1)
Een zeer interessant document.

Ik heb omtrent de problematiek van de kattensterilisatie een vraag gesteld aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 21 oktober 2020.
De minister trekt in twijfel dat er op een bepaald ogenblik een tekort aan kittens gaat zijn.
Wie ben ik om de ene of de andere stelling als juist en/of als verkeerd te beschouwen, ik ben geen dierenarts
.
Alleszins het onderzoeken waard met alle betrokkenen en betrokken organisaties."

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister . (2)