Kermis hoort bij Sint-Truiden!

 

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Kermis hoort bij Sint-Truiden!

“Kermis hoort bij Sint-Truiden en in het centrum en dat moet zo blijven”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat geldt zowel voor de augustuskermis, als voor de carnavalkermis. Er moet ook opnieuw (meer) aandacht komen voor de wijkkermissen.”

“Ik maak mij daar zorgen over”, aldus Ludwig Vandenhove.
"Neem nu de carnavalkermis.
Sinds 2013 hebben de foorreizigers plaats moeten ruimen op de Groenmarkt voor de carnavalstent van de Raad van Elf en waren er ook plannen van de CD&V-Open VLD-meerderheid om de kermis te verhuizen naar het Minderbroeder- en Capucinessenplein. Bovendien werd de kermisperiode ingekort. En nu staat de carnavalkermis op de Veemarkt: een slag in het water!

De foorreizigers moeten op hun hoede zijn voor de volgende edities.
Als je het mij vraagt, wil de CD&V-Open VLD-meerderheid de volgende jaren de carnavalkermis op de Veemarkt behouden.
Voor ons als sp.a kan daar geen sprake van zijn:  de carnavalkermis moet opnieuw op de Grote Markt en zelfs op de Groenmarkt staan!
Plaats de tent van de Raad van Elf op het Minderbroederplein of op de parking van het cultuurcentrum de Bogaard. Trouwens deze tent betekent ernstige concurrentie voor de private horecazaken.
Dit gold zeker dit jaar met de Grote Markt, die open ligt.
Nooit gezien: een Verloren Maandag waarop zoveel cafés gesloten zijn op de Grote Markt!
Moet het concept van die feesttent niet eens herdacht worden?

Kermis hoort in een centrum.
Er zijn voorbeelden van steden genoeg waar een verplaatsing van de kermis er het einde van betekent.

Kermissen zijn een probleemsector.
Als overheid is het onze taak om sectoren in moeilijkheden te helpen en te ondersteunen. Dat gebeurt met andere sectoren toch ook.
In zo een periode kunnen herlocalisaties  het einde betekenen voor kermissen.
Ik hoop dat dat niet de bedoeling is van de huidige CD&V -Open VLD-meerderheid.
Kermissen hebben historisch een plaats in het evenementenbeleid van de stad Sint-Truiden.

Dat laatste geldt zeker voor de augustuskermis.
Wat gaat daarmee gebeuren met de heraangelegde Grote Markt?
Voor hoeveel attracties zal er nog plaats zijn?

Evenementen moeten rond het kermisgebeuren gebouwd worden, niet tegen, zoals nu al te vaak gebeurt.

Voor mij zijn foorreizigers en marktkramers middenstanders zoals alle andere.
In de kermisperiodes en op marktdagen moeten alle middenstanders elkaar begrijpen en beseffen dat de openbare ruimte van iedereen is. Alleen zo kan onze stad (verder) bloeien.
Mits het nodige overleg lukt dat.

Op buurt-, dorps- en wijkkermissen moeten we blijven inzetten, hoe moeilijk dat ook is.
Er moet bekeken worden welke andere activiteit(en) er kunnen rond georganiseerd worden. Bovendien moeten we de plaatselijke scholen betrekken bij het lokale kermisgebeuren. Zo leren de kinderen wat kermis, erfgoed en folklore is.

Sint-Truiden moet terug een kermisstad worden!”.