Klimaat intendant: voor mij moet het niet (1)

klimaatintendant

Manu Claeys van de Antwerpse actiegroep StRatenGeneraal stelt voor om een klimaatintendant aan te stellen om de klimaatproblematiek aan te pakken.

"Alles wat kan bijdragen aan een oplossing kan voor mij", zegt voormalig gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove, "maar ik geloof niet echt in dat voorstel.

De federale regering en elke deelregering moeten na de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 een specifiek bevoegde minister aanduiden.
Via intens overleg moet er een Belgische oplossing uitgewerkt worden, de klimaatproblematiek kent immers geen grenzen.
Uiteraard kunnen de ministers hiervoor beroep doen op gespecialiseerde kabinetsmedewerkers en experten, dat is toch nooit anders geweest.

Een herfederalisering van de bevoegdheid klimaat zou natuurlijk (nog) beter en efficiënter zijn.

De politiek moet zelf verantwoordelijkheid nemen, ze moet die niet willen afschuiven.
Politici moeten consequent zijn: zij worden verkozen en betaald om dat werk te doen."