Klimaat: vele kleine ingrepen zijn ook belangrijk

De huidige hittegolf toont weer maar eens aan dat bijkomende maatregelen tegen de klimaatopwarming noodzakelijk zijn.
Het is de taak van de diverse overheden daarvoor een kader uit te tekenen en desgevallend dwingende maatregelen te durven  nemen.

Maar wij als burgers kunnen daar ook zelf veel aan doen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En dat is geen zaak van veel kosten, eerder een aangelegenheid van mentaliteit.
Alleen als iedereen het nodige doet volgens haar/zijn mogelijkheden zullen we de klimaatcrisis met fenomenen, zoals de toenemende droogte, hittegolven en wateroverlast kunnen beheersen. Voor echte oplossingen is het al te laat, beheersen is wel nog haalbaar.

Burgers kunnen zelf veel doen op de eigen eigendom en/of in de eigen tuin.
Goed voor het klimaat, maar ook voor de biodiversiteit.

Een mooi voorbeeld is de stad Kortrijk, die Tuincoaches inzet bij geïnteresseerde burgers.
Met de Tuincoach biedt de stad Kortrijk gratis professionele begeleiding aan voor de inwoners.
De bedoeling is vooral meer biodiversiteit (dieren en planten) en natuur in de tuinen te brengen.
Een meer natuurlijke en biodiverse tuin vormt een natuurlijke buffer tegen langdurige droogte, extreme wateroverlast, luchtvervuiling, extreme hitte en wind. (1)

Het Agentschap Natuur en Bos zet nu iets gelijkaardigs op via het opleiden van zogeheten tuinrangers.
Het gaat hierbij om vrijwilligers, die inwoners willen helpen om hun tuin ‘natuurvriendelijker en klimaatbestendiger’ te maken.
www.tuinrangers.be

Het filmpje dat een medewerker van de vzw Natuurpunt deelt om te wijzen op de problematiek van de soms volledige verharding van de voortuintjes of soms zelfs van volledige tuinen, past eveneens in dit rijtje. (3) En als die kiezel dan nog op een worteldoek ligt, kan er zelfs geen water door.
Deze tuinen zonder groen slorpen veel warmte op en werken de opwarming sterk in de hand. Bovendien krijgt de natuur -bijen, vlinders en andere soorten- zo weinig of geen kans.
Hier vind je Facebookfilmpje.

 

Dit zijn maar enkele concrete suggesties, maar er zijn er ongetwijfeld nog veel meer.
We kunnen op dat vlak nog veel van elkaar leren en moeten niet altijd opnieuw het warm water uitvinden.

De diverse overheden hebben hier nog heel wat werk te doen door de burgers maximaal te sensibiliseren, door ze laten kennismaken met goede praktijken en door voor sommige initiatieven bepaalde subsidies te voorzien.
Gemeentelijke klimaatplannen zijn hiertoe de instrumenten bij uitstek.”