'Klimaatadaptatieplan Limburg 2017’

“Limburg zet in op klimaatmitigatie (voorkomen dat er nog (veel) broeikasgassen bijkomen) en klimaatadaptatie (ons aanpassen aan het veranderende klimaat).

Het schoorvoetend uitvoeren van klimaatadaptatie leidt ertoe dat er elke dag meer nood is aan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.”

Dat zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove in de publicatie 'Klimaatadaptatieplan Limburg 2017' (1).

U kan deze publicatie aanvragen via mail: ludwig.vandenhove@limburg.be of via knooppuntmilieu@limburg.be.  Tevens kan u de publicatie online raadplegen via volgende link http://www.limburg.be/producten#69441. De powerpoint presenties van de klimaattop van 18-09-2017 kan u via deze link terugvinden  http://www.limburg.be/Limburg/klimaat/Limburgse-Klimaattop-2017.html.

Hieronder vindt u het voorwoord van Ludwig Vandenhove.

Beste lezer

Elk nuchter mens met voldoende gezond verstand beseft inmiddels dat we met een echt klimaatprobleem zitten.
Periodes van zware regenval worden afgewisseld met periodes van droogte, of vice versa, soms kort na elkaar. Het is dan ook noodzakelijk dat we ons hier als maatschappij op voorbereiden en dat we op politiek vlak en als overheid het beleid hierop afstemmen.

Klimaatverandering is meer dan een milieuprobleem, het is een maatschappelijk probleem dat veel beleidsvelden raakt.
Vandaag moeten inspanningen geleverd worden om later, op een andere plaats, schade te voorkomen of voordelen te genereren. Inspanningen en voordelen zitten bijgevolg niet altijd in één hand, wat het voor het beleid niet eenvoudiger maakt.

Aanpassen is de boodschap. Of met een technische, wetenschappelijke term: klimaatadaptatie.
We zijn daar op bepaalde beleidsvlakken al een tijdje mee bezig zonder dat we het echt beseffen. Zo zijn er de laatste jaren de doorgedreven inspanningen tegen wateroverlast of is er het meer aanbrengen van bomen en groen in grootstedelijke gebieden. Er zijn de klimaatwandelingen, waarbij je concreet kunt ervaren waar de klimaatverandering "toegeslagen heeft". (2)
Limburg zet in op klimaatmitigatie (voorkomen dat er nog (veel) broeikasgassen bijkomen) en klimaatadaptatie (ons aanpassen aan het veranderende klimaat).
We moeten het zien als een kans. De kosten van de klimaatwijziging zullen op lange termijn namelijk veel hoger zijn dan de investeringen, die we nu moeten doen. Bovendien zorgen deze investeringen maatschappelijk voor heel wat voordelen (onder andere veiligheid, tewerkstelling en innovaties).

Hebben we nog tijd? Neen, wijzigingen gebeuren abrupt. Deze denkwijze is inmiddels algemeen aanvaard, bovendien kunnen we het ervaren.
Het schoorvoetend uitvoeren van klimaatadaptatie leidt ertoe dat er elke dag meer nood is aan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.

Heel de maatschappij zal moeten meedoen, het zal een (andere) manier van leven worden.
"Klimaat is alles. Journalistiek moet daarom stoppen met behagen." (3)
Is het dan niet gepast, aangewezen of zelfs noodzakelijk dat ik, als politicus, zeg "Klimaat is alles. Politiek moet daarom stoppen met behagen".
Ik ben nog opgegroeid in een periode dat de politiek de burger niet altijd gelijk moest geven en niet altijd positief moest zijn als  de realiteit anders was.

In deze publicatie vertrekken we vanuit de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN). Zo komen we via België en Vlaanderen tot Limburg.
Is dat een te theoretisch en/of afstandelijk kader? Misschien wel, maar het is een internationaal referentiekader dat steeds gebruikt wordt als het over klimaatadaptatie gaat.
Dit moet vergelijkingen mogelijk maken: doen wij het slechter of beter dan andere landen of regio's?

Klimaat is geen kwestie van één bevoegdheid, maar moet beleidsoverschrijdend, horizontaal aangepakt worden door alle politici. Dat is niet evident in de politiek, politici willen immers scoren met hun eigen bevoegdheid.
Als Limburgse deputatie gaan we met deze publicatie een bestuurlijk engagement aan.
Diezelfde globale aanpak is nodig voor de diverse bestuursniveaus. Klimaat eindigt namelijk niet aan kunstmatige grenzen, die de mens vastgelegd heeft.

Het concept "Stad Limburg" van gouverneur Herman Reynders biedt ?? heel wat mogelijkheden ter ondersteuning van  de Limburgse gemeentebesturen.
Wij gaan als provinciebestuur die uitdaging aan, onder andere in het kader van het Burgemeestersconvenant.

Dit boekje dient als leidraad voor de 2de editie van de Limburgse klimaattop, die plaatsvindt op maandag 18 september 2017. 
Alle reacties en suggesties zijn welkom.

Veel leesgenot en vooral actie.

Ludwig Vandenhove
gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur

 

(1) Klimaatadaptatieplan Limburg 2017, een uitgave van de deputatie van de provincieraad Limburg.

(2)De provincie Limburg startte in 2014 met de opleiding klimaatgidsen. In 2016 bijvoorbeeld verzorgden de klimaatgidsen samen 87 klimaatwandelingen in Limburg.

(3) Hens, T., Klimaat is alles. Journalistiek moet daarom stoppen met behagen, MO*, 2017-05-11, 6p.

Zie ook Klimaatadaptatie van 15-09-2017 en 2de Limburgse Klimaattop succes  van 18-09-2017 en 2de Limburgse klimaattop: het vervolg  van 20-09-2017 op deze website.