Klimaatcoalitie

 

De klimaatcoalitie heeft op maandag 16 augustus 2019 een interparlementair overleg georganiseerd in het federaal parlement, Forumgebouw II, Leuvenseweg 48, Brussel.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove was onder andere aanwezig namens sp.a.

Er werden diverse uiteenzettingen gegeven over de (slechte) stand van zaken van het klimaat algemeen en in België.

“Er zijn steeds meer burgerbewegingen, die zich bezighouden met klimaat.
De klimaatcoalitie probeert die organisaties en de verschillende manier van ageren zoveel mogelijk te capteren, zodat er met één stem kan gesproken worden naar de overheden en naar de politiek toe. 

De Europese Unie (EU) heeft het Belgisch rapport een onvoldoende gegeven.
Tegen het einde van dit jaar moet er een nieuw plan zijn.
De signalen, die we nu krijgen vanuit de Vlaamse onderhandelingen, gaan helemaal niet in de goede richting uit: veel te weinig ambitie! (1)

Als we echt tot resultaten op het vlak van een ernstig klimaatbeleid willen komen, zal dit globaal binnen België, in onderling overleg en onderling akkoord met alle gemeenschappen en gewesten moeten gebeuren.
Klimaat kent geen grenzen, al zeker niet in een klein landje in België
”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

Tags: