Kringloopwinkels en…?

“Kringloopcentra leveren schitterend werk.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.
“Ik spreek uit ervaring als ex-burgemeester in Sint-Truiden met vzw Okazi (Naamsesteenweg 239, Sint-Truiden). Dat is eveneens de reden waarom er al sinds 1997 een structurele samenwerking is met de provincie Limburg.”

“Maar nu wil ik nog een stap verdergaan.

Er zijn zoveel nieuwe projecten vanuit individuen, verenigingen, gemeenten/steden, etc., die in het verlengde liggen van wat kringloopwinkels doen.
Via de laatste begrotingswijziging, die is goedgekeurd tijdens de provincieraad van woensdag 16 oktober 2013, zullen de kringloopcentra hier 90.000 EUR extra voor krijgen om ter zake meer ondersteuning en coördinatie te bieden.

In 2014 zal ik een aantal initiatieven ondernemen om dit soort activiteiten nog te stimuleren.
De duurzaamheidsbeurs ‘Eco? Logisch!,’ die op vrijdag 18 oktober 2013 plaatsvond in Lommel, is daar een goed voorbeeld van.

Deze nieuwe fenomenen hebben te maken met duurzaamheid, maar (spijtig genoeg) ook met het toenemend armoedeprobleem in onze samenleving.”

Hieronder vindt u de perstekst, die hierover verspreid is naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede op donderdag 17 oktober 2013.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove geeft extra subsidies voor de kringloopwinkels

De provincieraad keurde op woensdag 16 oktober 2013 op vraag van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove een extra subsidie van 90.000 EUR goed voor de werking van de kringloopwinkels en voor de uitbouw van repaircafés in Limburg.
In een samenwerkingsovereenkomst met de kringloopwinkels zullen we afspraken maken over de projecten waarrond ze zullen werken. Een duurzaam voorbeeld is het opzetten van een lokaal duurzaam en sociaal ruilsysteem.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Kringloopwinkels zijn van groot maatschappelijk belang. Herbruikbare spullen kunnen tegen een kleine prijs aangekocht worden. Zo kunnen kansarmen op een goedkope manier aan bruikbare goederen voor dagdagelijks gebruik geraken. Deze winkels bieden een breed assortiment aan: meubelen, huishoudtoestellen, speelgoed, kleding, …

Het verder uitbouwen van de repaircafés is een belangrijk onderdeel van de samenwerking met de kringloopwinkels. In een repaircafé kunnen mensen terecht die kleine herstellingen laten doen aan bijvoorbeeld kleding, huishoudtoestellen, fietsen. De kringloopwinkels zijn leveranciers van vervangonderdelen, ook krijgen zij geregeld de kans via de repaircafés met een ander publiek in contact te komen. Dit kan door wat ruimte te voorzien waar tweedehands kleding of meubels van de kringloopwinkels verkocht worden.

Al deze initiatieven zijn ook goed voor het milieu, door het hergebruik van goederen verkleint de afvalberg. Bovendien raken meer en meer mensen zich bewust van het feit dat we in een wergwerpmaatschappij leven. Door spullen aan te leveren of te kopen bij de kringloopwinkels kan men zich hiertegen afzetten. Deze doelgroep wordt de laatste jaren – gelukkig maar - alleen maar groter! De mentaliteitswijziging die stilaan op gang komt, wordt dankzij kruisbestuiving tussen kringloopwinkels en repaircafés een duwtje in de rug gegeven. Deze zijn allang niet meer ‘enkel voor kansarmen’.

In een samenwerkingsovereenkomst met de kringloopwinkels zullen we afspraken maken over de projecten waarrond ze zullen werken. Een duurzaam voorbeeld is het opzetten van een lokaal duurzaam en sociaal ruilsysteem. Ruilen is hip. En bijna alles kan geruild worden. Diensten kunnen met elkaar geruild worden. je kan ruilbeurzen voor quasi alles (juwelen, kleren, gsm’s, ..) organiseren. Of zelfs een ‘geefplein’ inrichten met als centrale boodschap: alles is gratis. Of een deelfeest.
Waarom iets kopen als je het kan delen, ruilen of lenen?
”, aldus Ludwig Vandenhove.

Het begrip “deeleconomie” heeft zijn intrede gedaan. “Ik kan dit alleen maar toejuichen”, zegt Ludwig Vandenhove. “We moeten naar een maatschappij evolueren waar bezit hebben niet meer het hoogste doel is, maar waar ruilen, delen en lenen meer voldoening geven. De Werelddag van verzet tegen armoede vandaag vind ik een ideale dag om deze boodschap uit te dragen.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

Zie onder andere Gedeputeerde Vandenhove geeft extra subsidies voor de kringloopwinkels. www.limburg-actueel.be, 18-10-2013.

Zie ook Sint-Truiden: voorbeeldrol op het vlak van de sociale economie in Limburg! van 24-10-2010 op deze website.

 

 

  

 

 

 

 

Tags: