Laat België nu tot rust komen!

“Nu de 6de staatshervorming en de financieringswet rond is, moet het land (opnieuw) tot rust komen.”, zegt Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van B Plus.

Wij zullen de uitvoering van deze 6de staatshervorming goed opvolgen en waakzaam blijven, zodat ze binnen de gemaakte afspraken blijft.”

Hieronder vindt u mijn voorwoord van de zomereditie van B Flash, trimestrieel Informatieblad van B Plus.

Beste lezer

De uitreiking van de Prijs voor Politieke Moed 2013 van B Plus op maandag 3 juni 2013 aan Charles Michel, voorzitter van de Mouvement Réformateur (MR) en Daniël Termont, sp.a-burgemeester van Gent, heeft heel wat aandacht gehad, niet in het minst in de media.
Het gegeven dat 2 zulke politieke persoonlijkheden de prijs officieel in ontvangst kwamen nemen, alsmede de locatie (de Kamer van Volksvertegenwoordigers), waren hier zeker niet vreemd aan.
Het is een geruststelling, meer nog een bevestiging dat B Plus nog heel wat aanzien geniet in politieke middens.

De media: ook wij als beweging B Plus ontsnappen niet aan het belang ervan qua impact op de publieke opinie.
Op zich mogen we inhoudelijk goede teksten maken en/of standpunten innemen, maar dat volstaat niet (meer): we moeten onze boodschap in het Franstalige en het Nederlandstalige nieuws krijgen. Dat moet een permanent aandachtspunt zijn, zeker met het oog op de verkiezingen van volgend jaar.

De idee van een federale kieskring is de voorbije tijd in politieke middens opnieuw opgedoken.
Als B Plus moeten we van die gelegenheid gebruik maken om via acties en andere initiatieven dit idee opnieuw (hoog) op de politieke agenda te krijgen.
Dit moet een van onze belangrijke standpunten zijn naar ‘de moeder van alle verkiezingen’ van volgend jaar toe.
De federale kieskring is de enige mogelijkheid om over de regio’s en taalgrenzen heen aandacht te krijgen voor een aantal gemeenschappelijke dossiers.

Maar we moeten dit gegeven van de federale kieskring  tactisch bekijken.
Wat is het best: ijveren voor bepaalde ideeën, zoals de federale kieskring, of ijveren voor een stand-still van de huidige staatshervorming?
Persoonlijk denk ik dat het beter is te kiezen voor de tweede optie, ook al zal dat dan betekenen dat er (voorlopig) geen federale kieskring komt.
Alle politieke partijen, behalve  de N-VA, zitten op dezelfde golflengte. En dat is ook het standpunt van B Plus: eerst de 6de staatshervorming op het terrein uitvoeren (en waakzaam blijven!) vooraleer er over een volgende fase wordt gepraat. Praktisch de volledige politiek zit dus op de lijn van B Plus.

Op het ogenblik dat ik dit voorwoord schrijf is er nog geen duidelijkheid rond de financieringswet.
Hopelijk geraakt de federale regering eruit, zodat de nationalistische partijen geen extra-argumenten krijgen naar de komende verkiezingen toe.

Er bewegen een aantal zaken qua talenkennis. Zo pleit kersvers Brussels minister-president Rudi Vervoort voor een tweetalig onderwijs (Frans en Nederlands) in het hoofdstedelijk gewest (1).  In Vlaanderen heeft de huidige meerderheid van CD&V, N-VA en sp.a dan weer de intentie om vanaf 2015 de keuzemogelijkheid om het aantal vreemde talen,  buiten Frans, Duits en Engels, uit te breiden, bijvoorbeeld met het Arabisch en het Turks (2).
Mooie ideeën, maar de mogelijkheid om vreemde talen te leren in het onderwijs moet ingegeven zijn door de verruimde mogelijkheden, die jongeren hierdoor krijgen op de arbeidsmarkt en in een steeds meer geïnternationaliseerde en OPEN maatschappij en niet door communautaire of andere overwegingen.

Ik hoop dat zoveel mogelijk Brusselaars, Walen en Vlamingen van het huidige (groot) verlof gebruik maken om het ander landsgedeelte of een andere regio in België te bezoeken. 
Hetzelfde geldt  voor de jeugdbewegingen.
Uitwisselingen en/of contacten op het niveau van burgers zijn de beste manier om duurzame relaties tussen gemeenschappen of regio’s tot stand te brengen.

Prettig verlof.

Ludwig Vandenhove
voorzitter B Plus
gedeputeerde provincie Limburg

(1)          Tweede taal, Onder vrienden, De Morgen, 14 mei 2013, p.10

(2)          Voortaan Turks of Japans als vierde taal in secundair onderwijs, De Standaard, 21 juni 2013, p.9

 

Zie ook Een relatief rustig jaar … van 14 januari 2013 en Worden de verkiezingen volgend jaar opnieuw communautair ? van 9 april 2013 op deze website.

 

  

 

    

Tags: