Laatste editie ‘Nacht van de Duisternis’ in Sint-Truiden?

“Is het morgen de laatste editie ‘Nacht van de Duisternis’ in Sint-Truiden?

Het ziet er zo naar uit.”, aldus schepen van leefmilieu Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove. “Immers, CD&V en Open VLD hebben tegen deze organisatie gestemd in het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 14 september 2012 en hebben na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 een bestuursakkoord gesloten voor 12 (!?) jaar. Dus …

De reden: onveiligheid!
Begrijpen wie kan.”

“Verlichting maakt precies deel uit van onze integrale veiligheidsaanpak.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Op zaterdag 20 oktober 2012 organiseert de stad Sint-Truiden op initiatief van Bond Beter Leefmilieu (BBL) Vlaanderen vzw, Preventie Lichthinder vzw en de Vereniging Voor Sterrenkunde, Meteorologie, Geofysica en Aanverwante wetenschappen (VVS) voor de 16e maal ‘Nacht van de Duisternis’.

De initiatiefnemers willen op die manier duidelijk maken dat Vlaanderen niet rationeel omspringt met verlichting en willen de lichthinder zoveel mogelijk beperken.

Te veel verlichting is niet zonder gevolgen.
Het zorgt ten eerste voor energieverspilling.  
Gemeenten en steden kunnen geld besparen door minder te verlichten en dragen op die manier bij aan de strijd tegen de klimaatverandering.
Ten tweede heeft lichthinder gevolgen voor fauna en flora.
De natuurlijke dag- en nachtcyclus van mensen, dieren en planten wordt verstoord door het overmatige licht en dit heeft een invloed op de groei en het dagelijkse leven.

De stad Sint-Truiden wil haar steentje bijdragen en zal in overleg met Infrax de avondverlichting doven vanaf 19.00 uur in plaats van op het normaal voorziene uur. De stad organiseert daarnaast activiteiten voor kinderen en volwassenen.
Er is een kinderworkshop ‘Lampionnetjes’ maken en een Dogwalk met de honden van het dierenasiel.
Aansluitend is er voor de volwassenen een hondenwandeling met als gastspreker Dany Grosemans (hondengedragstherapeut).
Zie de tekst “Uiteenzetting Dany Grosemans groot succes!” van 2 december 2011 op deze website.

Geïnteresseerden kunnen vanaf 16.00 uur een kijkje nemen op domein ’t Speelhof.

Zie de websites www.bondbeterleefmilieu.be, www.preventielichthinder.be, www.vvs.be.

Zie onder andere ook de teksten ‘De verlichte stad is een luxeproject!’ van 18 april 2012, ‘Sing for the Climate’ van 24 september 2012 en ‘Eerste gedeelte fase van de lichtvisie voor Sint-Truiden goedgekeurd!’ van 9 oktober 2012 op deze website.