Leeftijdsdiscriminatie (‘ageism’): een toenemend probleem

Uit een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization) blijkt dat zogeheten leeftijdsdiscriminatie (‘ageism’) een toenemend probleem is.

Eén op twee personen zou zich bezondigen aan leeftijdsdiscriminatie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Bovendien zou ‘ageism’ doordringen in meer en meer maatschappelijke domeinen.

Ik wou weten wat Vlaanderen hiertegen wil ondernemen. Daarom stelde ik er een schriftelijke vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers en aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van de ministers.