Leegstand: daar moet iets aan gebeuren

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Leegstand: daar moet iets aan gebeuren

“Leegstand in winkelcentra is een probleem in alle gemeenten en zeker in grotere steden. Dus ook in Sint-Truiden. Maar dat betekent dat er een globaal plan zou moeten komen hoe dit best aangepakt wordt in Sint-Truiden. En dat mis ik”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Vorige zaterdag 11 juni 2016 ben ik nog eens rustig door de Stapelstraat gewandeld, omdat ik in de stad moest zijn voor een nieuwe bril. Dan zal je dan binnenkort wel ZIEN!

Ik was zelf geschrokken hoeveel handelspanden er leeg en te huur/te koop staan in het centrum, vooral in de Stapelstaat.
Hier moet dringend een plan rond uitgewerkt worden in samenwerking met de gemeenteraad en met de representatieve middenstandsorganisaties.
Waarom hierrond niet een specifieke raadscommissie rond samenroepen?
Het kan een begin van debat zijn.
Het College van Burgemeester en Schepenen  kan hiervoor terugvallen op analyses en voorgestelde oplossingen in andere  gelijkaardige steden, maar het moet vooral een lokale analyse maken.

De vele werken in het stadscentrum zijn hierbij een belangrijke factor.
Volgens sp.a Sint-Truiden waren/zijn deze geen prioriteit gezien de vrij recente herinrichting van de binnenstad (mee gestemd door CD&V en Open Vld). Maar dat is de keuze van de huidige CD&V-Open Vld-meerderheid en de bevolking kan hierover oordelen binnen iets meer dan 2 jaar op zondag  14 oktober 2018 bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Bij al die openbare werken in het stadscentrum mis ik ook planning.
Om dan nog niet te spreken van meer dringende werken in de wijken en randgemeenten.
Alle Truienaren betalen toch belastinggeld, waar ze ook wonen op het grondgebied.

Planning?
De Grote Markt, een gedeelte van de Stapelstraat, het Sint-Maartenplein en de rest van de Stapelstraat, de Stationsstraat en de Groenmarkt.
Wat zouden wij uitgevoerd hebben als we als sp.a in de meerderheid geweest waren?
Van al deze plannen enkel de Stationsstraat, omdat we dat al wilden doen tijdens de vorige legislatuur, maar omwille van budgettaire redenen en praktische en verkeersproblemen is dat toen niet gebeurd.
Keuzes maken moet nu éénmaal gebeuren in de politiek (net zoals in het leven)! En wij zouden, net zoals de afgelopen 3 legislaturen, de investeringen gespreid hebben over het ganse grondgebied. En zeker geen pleinen en/of straten heraangelegd hebben, die nog in perfecte staat waren.

Dan is er nog heel de ontwikkeling rond Stayen.
Wie nu nog ontkent dat dit nefast is voor het stadscentrum, meent het niet goed met onze binnenstad.

In een tijdsgeest en in een wereld waar het lokale niveau een steeds belangrijkere rol speelt, moeten we eveneens rekening durven houden met internationale tendensen en de plaatselijke impact ervan.
Ik denk hierbij aan heel het gebeuren van de ketens en de webshops.
Wat de internetverkoop betreft, begrijp ik niet waarom een organisatie zoals de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) dit promoot zonder rekening te houden met de lokale gevolgen.
Online kopen, betekent niet meer verkopen via de lokale middenstand.
‘Winkeljuffrouwen’ gaan geen werk meer hebben en dan maar grote analyses maken over de (niet-) aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
Is de lokale middenstand niet de beste garantie voor een goed draaiende lokale economie?
Zo krijgen we een verschraling van de lokale economie, een probleem voor de leefbaarheid in de stad.
Ik blijf voorstander van de Europese Unie (EU), maar dan moet er gepraat kunnen worden over zulke problemen om ze Europees te kunnen aanpakken.

In Sint-Truiden gaat het niet enkel over leegstand in de winkelstraten.
Zelfs qua woningen staan we aan ‘de kop’ in Limburg. (1)
Nu pas gaan er belastingen op leegstand ingevoerd worden.
Wij zijn als sp.a verschillende keren weggestemd tijdens de vorige legislatuur door CD&V en Open VLD (nochtans in de meerderheid met ons!) toen we dat wilden invoeren.
Wat een INCONSEQUENTIE!

Toeval dat schepen Pascal Vossius (Open Vld) bevoegd is voor lokale economie, middenstand, ruimtelijke ordening en wonen.
Neen. Die heeft andere dingen te doen…”

(1) 3.500 woningen en appartementen staan leeg in Limburg. Het Belang van Limburg, HBvLPLUS, 28-05-2016, pp 1 - 4.

 

Zie ook Marktkramers de sigaar … !? van 16-08-2015, Voor sommigen kan alles! van 04-02-2014 en Wie handelt in wiens belangen? van 27-08-2013 op deze website.