Lezingen “Franciscus’ voetafdruk”

Op initiatief van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove is de publicatie “Franciscus’ voetafdruk. Ecologie in franciscaans perspectief.” rond ecologie, natuur en Franciscus tot stand gekomen.

Samen met het boek, waaraan intens is meegewerkt door Museum DE MINDERE in Sint-Truiden, worden er drie lezingen georganiseerd, waarvan de eerste met veel succes heeft plaatsgevonden op donderdag 3 maart 2016.

De lezingen zijn gratis en de aanwezigen ontvangen een gratis exemplaar van het boek.

De volgende lezingen en sprekers zijn:

Donderdag 21 april 2016 om 20 uur
Stef Vandebroeck (directeur Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk vzw, RIMO Limburg) rond het thema ‘De grootste vervuiler op de wereld is armoede’.

Donderdag 28 april 2016 om 20 uur
Ignace Schops (directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, RLKM en klimaatambassadeur Al Gore) rond het thema ‘Het klimaat verandert, en wij?’.

Hieronder vindt u de bijdrage van Ludwig Vandenhove, Jan Mampaey en Leen Raatsh aan de publicatie.
Zie ook Eerste lezing “Franciscus’ voetafdruk.” van 05-03-2016 op deze website.