Limburg Kringt “een lokaal loyaal verhaal”

De provincie Limburg heeft, samen met de Limburgse kringwinkels, een initiatief genomen om na afspraak kleding aan huis binnen de week te gaan ophalen bij alle Limburgers: 'Limburg Kringt, een lokaal loyaal verhaal'.

"Vanaf nu halen de kringwinkels na afspraak 'huis-aan-huis' textiel op in Limburg", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.
"Iedereen krijgt hiertoe deze week een zak in de brievenbus. Als een Limburger haar/zijn zak inlevert, krijgt zij/hij meteen een nieuwe zak in de brievenbus.

Personen en gezinnen zullen hun (oude) textiel dus niet meer zolang moeten bijhouden.

Met deze actie slaan we verschillende vliegen in één klap en slagen we erin diverse beleidsdomeinen te bestrijken: minder afval, de duurzaamheid bevorderen, de toenemende armoedeproblematiek aanpakken en personen, die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, bijkomende kansen geven. Bovendien kunnen we zo misbruiken aanpakken (diefstal; nep goede doelen, die textiel inzamelen) en beter inspelen op de asielcrisis (gratis kledij leveren aan asielcentra op vraag en stuk fungeren als buffer).

Afval is big business geworden. Dit geldt evenzeer voor het ophalen van kleding.
Via dit project kunnen we dit geld in Limburg houden en er ecologische en sociale doelstellingen mee realiseren.

Iedereen op haar of zijn plaats, met kleine en grote inspanningen, moet bijdragen aan een duurzaam Limburg.
Met dit initiatief bieden we alle Limburgers de kans om daar nog meer op een gemakkelijke en laagdrempelige manier aan te participeren.

Als provincie Limburg voorzien we jaarlijks projectmatig subsidies voor de kringwinkels. We ondersteunen bijvoorbeeld de repaircafés via zogeheten repairkoffers en dit jaar is er deze doorgedreven textielophaling.

Kringwinkels dragen sterk bij tot een circulaire economie (hergebruik), waar we hoe dan ook naartoe zullen moeten, willen we onze planeet leefbaar houden."

Hieronder vindt u het artikel dat hierover verscheen in Het Belang van Limburg van zaterdag 21 en zondag 22 november 2015.

 

Voor meer info kan u gaan naar de website www.limburgkringt.be, die speciaal voor dit initiatief werd opgericht.

 

Zie ook Provincie Limburg ondersteunt Repair Cafés van 08-04-2014 en Samenwerken tussen kringloopcentra JA, fusies NEEN.  04-09-2015 op deze website.

Tags: