Limburgs klimaatparlement opnieuw samen

In het Limburgs provinciehuis (Raadzaal) in Hasselt is op dinsdag 4 juni 2013 voor de 4de maal het Limburgs Klimaatparlement samengekomen.
Het was voor de eerste maal onder leiding van gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Elke Limburger moet op haar/zijn plaats bijdragen aan de doelstelling Limburg CO2-neutraal.
We moeten de thema’s duurzaam beleid en klimaatneutraliteit ‘in de Dorpsstraat’ brengen
.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Vertrekkende vanuit de visie van de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin willen wij in Limburg een model opbouwen waarbij klimaatneutraliteit centraal staat.
Ik droom ervan – dromen in de politiek mag – een meetinstrument te laten ontwikkelen om te berekenen hoeveel CO2 concreet bespaard wordt dankzij specifieke acties, zoals deelname aan de Bioweek, of bepaalde (piloot)projecten.
Het kan de burger alleen maar meer sensibiliseren en overtuigen.
Momenteel onderzoeken wij hoe wij hiertoe een ‘high level panel’ kunnen samenstellen.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Vierde bijeenkomst van het Limburgse Klimaatparlement

Op dinsdag 4 juni komt het Limburgse Klimaatparlement voor een vierde keer samen. Op het programma staan onder andere enkele sterke voorbeelden van Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg  (POM Limburg) en STEunpunt BuurtOpbouwwerk (Stebo). Aansluitend wordt ook het Klimaatfonds voorgesteld en komen de engagementen van het Klimaatparlement aan bod.

Klimaatparlement als klankbordgroep
“Limburg gaat Klimaatneutraal” staat of valt bij maatschappelijke betrokkenheid. Van in de prilste studiefase werden alle ambities afgetoetst bij een klankbordgroep, samengesteld uit Limburgse sleutelorganisaties, die volop de kans kregen het proces te volgen, vragen te stellen en suggesties te formuleren.

Om deze betrokkenheid te behouden en nog te versterken, werd een forum geïnstalleerd waar Limburgse organisaties en bedrijven hun stem kunnen laten horen. Dat forum is het Klimaatparlement, een brede arena van de meest uiteenlopende organisaties en bedrijven.

Het Klimaatparlement komt één tot tweemaal per jaar samen. “Op de bijeenkomst bekijken ze de stand van zaken van het klimaatbeleid en waar nodig formuleren ze aanbevelingen of sturen ze bij. De leden van het Klimaatparlement zetelen kosteloos en vrijwillig, maar allesbehalve vrijblijvend. Ze vertegenwoordigen een staalkaart van Limburg. Via hun eigen werking en/of die van hun leden, kunnen ze het verschil maken op het vlak van klimaatneutraliteit. De betrokken organisaties kunnen in zeven groepen worden ingedeeld: Limburgse Emissions Trading System (ETS)-bedrijven, bedrijfsgroeperingen, vakbonden, overheidsbedrijven, kennisinstellingen, middenveldorganisaties en adviesraden.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Vorige zittingen Klimaatparlement
Het grotere globale plaatje herinnert ons eraan dat streven naar klimaatneutraliteit niet alleen goed is voor Limburg, Vlaanderen, België en Europa, maar ook broodnodig voor de hele wereld. Inzetten op hernieuwbare energie is daarom belangrijk, maar een klein land blijft afhankelijk van de inspanningen van andere landen om de klimaatverandering te stoppen.

“Zo’n transitie naar een nieuwe economie komt er niet van de ene dag op de andere. Het vraagt om een mentaliteitswijziging, die op gang wordt gebracht door informatie te delen, mensen bewust te maken en praktijkexperimenten op het getouw te zetten. Zo worden innovaties op kleine schaal uitgetest en op hun wenselijkheid geëvalueerd, denk aan onze pilootprojecten voor de gemeenten, en maken vakmensen en installateurs kennis met de nieuwe technieken die ze leren toepassen op grote schaal.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Een idee dat ook Jeremy Rifkin deelt en een paar weken op uitnodiging van gedeputeerde Ludwig Vandenhove en gouverneurs Herman Reynders in Limburg is komen toelichten. Rifkin is een internationaal gerenommeerd econoom, die adviseur was van enkele belangrijke Europese staatshoofden en mee aan de wieg stond van de Europese 20-20-20-doelstellingen. Rode draad van zijn verhaal: we staan aan de vooravond van de derde industriële revolutie. Een revolutie die noodzakelijk is voor het voortbestaan van de mens en andere soorten, maar die we zelf een duwtje in de goeie richting moeten geven om ze te laten slagen.

Overgaan tot actie
Vanuit de behoefte aan praktijkexperimenten werd de leden van het Klimaatparlement gevraagd om een aantal acties die zij ondernemen voor te stellen. Er kwamen maar liefst 90 acties uit de bus, gaande van het plaatsen van zonnepanelen, het opstellen van mobiliteitsplannen, investeren in duurzamere gebouwen, warmterecuperatie en andere energiebesparende maatregelen. Een aantal van die acties kwamen ook aan bod tijdens deze editie van het Klimaatparlement.

In een latere fase van het proces werd gefocust op cleantech. Limburg wil zich in de toekomst steeds meer profileren als kennisregio op het vlak van cleantech en energie.

Burgemeestersconvenant
Naast heel wat bedrijven en organisaties, zetten ook alle Limburgse gemeenten volop in op klimaatneutraliteit.  Als eerste provincie in Europa slaagde Limburg erin om alle gemeenten te laten toetreden tot de Europese Covenant of Mayors (Burgemeestersconvenant). Ze engageren zich daarmee om de uitstoot van CO2 op hun grondgebied met méér dan 20% te verlagen tegen 2020.

De gemeenten staan het dichtst bij de burger en kunnen een grote impact hebben op het provinciale streven naar klimaatneutraliteit. Vandaar dat de provincie Limburg - samen met haar partners Infrax, Dubolimburg en de Bond Beter Leefmilieu - volop inzet op de begeleiding van de gemeenten bij de realisatie van een eigen klimaatplan.

“De Limburgse klimaatambitie stopt echter niet bij 20 %. Ze mikt op volledige klimaatneutraliteit! De gemeentelijke klimaatplannen zullen dan ook uitgaan van een zo groot mogelijke reductie van de CO2-uitstoot.ik wil dan ook een meetinstrument laten ontwikkelen om te berekenen hoeveel CO2 concreet bespaard wordt dankzij deelname aan acties zoals de Bioweek en dankzij alle (piloot)projecten die we als provinciebestuur zelf lanceren. Meten is weten en ik ben ervan overtuigd dat hieruit zal blijken dat we ook op dit gebied één van de meest vooruitstrevende provincies zijn.”, voegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove toe.

Elke Limburger kan meedoen
Samen met alle Limburgse gemeenten willen we de actie tot bij elke Limburger brengen. Zo heeft vrijwel elke Limburgse gemeenten ingetekend op één van de verschillende pilootprojecten, ondersteund door Infrax, Dubolimburg en Bond Beter Leefmilieu.

Een van de pilootprojecten draait rond collectieve renovatie. In dit project worden woningeigenaars aangemoedigd om deel te nemen aan infobijeenkomsten, woningen worden doorgelicht en gezamenlijke aankopen worden gerealiseerd. Het doel is een effectieve renovatie van de woningen tot “bijna energieneutrale” woningen en passiefhuizen. Het project rond sociale duurzame wijken onderzoekt de mogelijkheden om bestaande wijken te verduurzamen. Er wordt nagegaan hoe een wijk milieu- en woonvriendelijker kan gemaakt worden. De inbreng van (toekomstige) bewoners speelt daarbij een grote rol.

Kortom, voor ieder is een rol weggelegd binnen “Limburg gaat Klimaatneutraal”.

Zie onder andere Biosector vraagt aandacht voor biologische landbouw tijdens bioweek, TVL-nieuws, 4 juni 2013.

Zie ook Amerikaans econoom Jeremy Rifkin bezoekt Limburg van 23 april 2013, ‘Klimaatgemeenten’ opnieuw bijeen van 6 mei 2013 en Limburg investeert 20 miljoen in energiezuinige overheidsgebouwen van 15 mei 2013op deze website.

Tags: