Limburgse subsidies voor Milieuzorg Op School (MOS)

“We kunnen kinderen en jongeren niet snel genoeg vertrouwd maken met milieu-, natuur- en klimaatbeleid”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Het MOS-project is daartoe een goed middel.”

Op voorstel van Ludwig Vandenhove heeft de deputatie beslist 45 655,20 euro toe te kennen aan 14 Limburgse scholen.

Hieronder vindt u het persbericht.

Zie ook Nieuw MOS-logo van 10-11-2014 en Milieuzorg Op School (MOS)-project is vernieuwd van 01-10-2014 op deze website.