Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken levert goed werk!

“De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken levert goed werk en ik ben daar fier op.”, zegt burgemeester en voorzitter van politieraad en -college Ludwig Vandenhove.

Hij zegt dit als reactie op de tussenkomst van Open VLD-schepen Pascal Vossius tijdens de gemeenteraad van maandag 22 oktober 2012 over het gevoerde veiligheidsbeleid en de communicatie hierrond.

“Onze veiligheidscijfers zijn goed en zijn permanent raadpleegbaar.
Tijdens een persconferentie op vrijdag 5 oktober 2012 zijn de resultaten over de veiligheid voor de periode van zondag 1 januari 2012 tot en met zaterdag 30 juni 2012 nog bekendgemaakt.
De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voert een OPEN communicatiebeleid.

Blijkbaar kent Pascal Vossius niets van de wetgeving.
Zijn vraag om bepaalde veiligheidsvraagstukken in de gemeenteraad te behandelen, is wettelijk totaal onterecht en hier kan zelfs niet op ingegaan worden.
Heeft hij nooit gehoord van een zonale veiligheidsraad?
Heeft hij nooit gehoord van een politiecollege en een politieraad?
Heeft hij nooit gehoord van bestuurlijk versus strafrechterlijk?
Heeft hij nooit gehoord van integrale veiligheid?
Kent hij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de korpschef niet?
Etc.

Heel deze tussenkomst moet dienen om de populistische reactie van de Open VLD op het Afghaans gezinsdrama op zondag 30 september 2012 te verantwoorden.
Hopelijk houdt het hiermee op en zet Open VLD deze populistische toon niet verder.
Zo verdeel je een stad.

Ik durf het gevoerde veiligheidsbeleid in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken overal te verdedigen met dank aan alle burger- en politiepersoneel, de gemeenschapswachten en de preventiedienst, gewezen korspchef Philip Pirard en huidig korpschef ad interim Jan Gielen en collega-burgemeesters Benny Bamps (Nieuwerkerken) en Charly Moyaerts (Gingelom).

Trouwens, wat zou toekomstig burgemeester Veerle Heeren van deze tussenkomst vinden?”, aldus Ludwig Vandenhove.

Zie www.politie-sint-truiden.be

Zie onder andere ook de teksten ‘Het jaarverslag 2011 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is klaar’ van 26 april 2012 en ‘Is er een verband tussen internationale en lokale politiek?’ van 3 oktober 2012 op deze website.