Ludwig Vandenhove doceert aan studenten Postgraduaat Energy Efficiency Services

Op donderdag 3 december 2015 was gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove gastdocent aan de hogeschool PXL voor het Postgraduaat Energy Efficiency Services (EES).
De lezing ging door in gebouw H op de universitaire Campus in Diepenbeek (Agoralaan).

Ik ben vooral ingegaan op de problematiek van de klimaatopwarming en de aanpak van het CO2-probleem in Limburgse context”, zegt Ludwig Vandenhove. “Bovendien heb ik de Limburgse inspanningen zoveel mogelijk trachten te vergelijken met de situatie in de andere Vlaamse provincies en gemeenten. Heel wat studenten zijn immers geen Limburgers.
Zulke vergelijking is niet evident, omdat de gehanteerde cijfers vaak niet vergelijkbaar zijn.

Als leidraad heb ik de publicatie ‘Voluit voor een duurzaam Limburg. Inspiratie voor een klimaat neutrale provincie’ (1) gehanteerd.

Er was heel wat ruimte voor vraagstelling en dat vind ik altijd goed.  Zo kan ik mijn visie en mijn praktijkervaring koppelen aan het inzicht van studenten, die beroepshalve reeds actief zijn of dat hopen te worden in ‘toekomstsectoren’.

En er werd ook gedebatteerd.
Dat gebeurt tegenwoordig veel te weinig in onze maatschappij en dat soort initiatieven geeft mij daartoe juist de ideale gelegenheid.

Conclusie van een boeiende avond: op het vlak van duurzaamheid en klimaatneutraliteit zou de overheid een lange termijnvisie moeten uitwerken en in functie daarvan veel duidelijker lijnen moeten uittekenen en opleggen.”

Zie www.pxl.be/pg-ees.

(1) Wie een boek wil kan een mail sturen naar ludwig.vandenhove@limburg.be. De publicatie is ook volledig te bekijken en downloadbaar via www.limburgklimaatneutraal.be.

Zie ook Publicatie 'Voluit voor een duurzaam Limburg, inspiratie voor een klimaatneutrale provincie' van 24-09-2014,  Ludwig Vandenhove doceert aan studenten Postgraduaat Milieucoördinator niveau A van 19-02-2015 en Postgraduaat Energy Efficiency Services (EES) aan Hogeschool PXL van 23-06-2014 op deze website.