Ludwig Vandenhove ontmoet journalist/verslaggever voor het Witte Huis!

Op donderdag 12 november 2009 heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een gesprek gehad met de heer Jonathan Decker, Washington Correspondent for Reuters Television.

Dit initiatief kadert binnen het bezoekersprogramma van de Europese Unie (European Union Visitors Program - EUVP).

 

De heer Jonathan Decker doet televisieverslaggeving rond het Witte Huis voor het persagentschap Reuters en is dus een bevoorrechte getuige van de politiek van de Verenigde Staten (VS).

 

 

“Tijdens een los gesprek hebben we heel wat punten aangehaald, zoals onder andere de houding ten aanzien van de oorlog in Afghanistan, de inschatting door de Amerikanen van president Barack Obama na ongeveer één jaar presidentschap, de houding van de VS ten opzichte van Cuba, de actuele discussie in de VS rond de gezondheidszorg, etc.

 

 

 

Opvallend, zonder in detail te treden, in het gesprek was:

- dat in de VS president Barack Obama nog steeds heel wat krediet krijgt, maar dat ook daar het ongeduld toeneemt over het uitblijven van bepaalde concrete realisaties. Onder andere de verkregen Nobelprijs voor de vrede roept in de VS dezelfde vragen op als in Europa.
Enerzijds wordt deze prijs gezien als een stimulans om zijn beloftes bij de presidentsverkiezingen door te zetten en te realiseren, anderzijds dat het misschien te vroeg is om die Nobelprijs te krijgen omwille van het feit dat hij tot nu toe weinig bewezen heeft;
- dat hij met betrekking tot Afghanistan wellicht nadenkt over een exit-strategie en dit in bedekte termen ook binnenkort, voor het einde van het jaar, zal aankondigen, al dan niet gekoppeld aan het inzetten van extra troepen;
- dat hij met betrekking tot het dossier Cuba bepaalde concrete stappen zal nemen, bijvoorbeeld een versteviging van de diplomatieke relaties.
De figuur van de voormalige president Fidel Castro blijft wat dat betreft een ‘symbolisch’ probleem;
- dat personen, die in de VS vanuit Cuba asiel vragen, hiervoor (bijna) automatisch een positief antwoord krijgen.
In hun ogen betreft het immigranten, die Cuba bewust verlaten, wat als het ware wordt aanzien als een overwinning op het Cubaanse regime.
Immigranten, die op dezelfde boot zitten, maar uit andere landen komen, krijgen een verschillende, veel strengere behandeling;

- het verschil in politieke systemen tussen de VS en Europa. Bijvoorbeeld de tegenstanders binnen de eigen democratische partij van Barack Obama met betrekking tot de hervorming van de gezondheidszorg zijn niet dezelfde dan de tegenstanders in zijn eigen partij met betrekking tot een eventueel aangepast beleid rond Afghanistan.
In West-Europa en bij ons in België zou je verwachten dat ‘de linksen’ in beide dossiers hetzelfde zouden denken (meer middelen voor gezondheidszorg vanuit de overheid en voor een globaal beleid rond Afghanistan, niet enkel gefixeerd op het militaire, maar ook op ontwikkelingshulp), in de praktijk blijkt dit echter in de VS niet zo te zijn. Met andere woorden, zijn tegenstanders in de eigen democratische partij zijn in beide gevallen niet dezelfde.

“Dit soort informele gesprekken biedt een goede aanvulling op wat boeken, kranten, tijdschriften of andere media over bepaalde thema’s in de VS leren en/of volgen.
Persoonlijke contacten waarmee mensen concrete ervaringen uitwisselen, zijn nu eenmaal enorm verrijkend.”, besluit burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.