Maatregelen voor grauwe kiekendief en hamster in de Leemstreek

Op vrijdag 10 februari 2017 werden in Cultuurhuis Den Dries (kapel van Montenaken), Groenplaats 20  in Montenaken (Gingelom) de gebiedscoördinatoren voor de uitvoering van de soortbeschermingsprogramma's voor de grauwe kiekendief en de hamster officieel voorgesteld.

De voorstelling gebeurde samen door de provincie Vlaams-Brabant (gedeputeerde Tie Roefs), de provincie Limburg (gedeputeerde Ludwig Vandenhove) en de vzw's Regionale Landschappen Zuid-Hageland en Haspengouw en Voeren.

Gedeputeerde Tie Roefs was verontschuldigd, Stephan Boogaerts, Groen – fractieleider van de provincieraad in Vlaams Brabant, was er in haar plaats.

Er werd een werkbezoek gebracht aan de akkers in Walshoutem (Landen), vlakbij het drieprovinciepunt (Luik, Vlaams Brabant en Limburg).

Hieronder vindt u het persbericht.

Maatregelen voor grauwe kiekendief en hamster in de Leemstreek
Voorstelling gebiedscoördinatoren

De grauwe kiekendief, paraplusoort voor een gezonde gemeenschap akkervogels, en de hamster, de enige echte korenwolf, hebben het moeilijk om in Vlaanderen te overleven. Beide soorten hebben grootschalige akkergebieden nodig en dat is nog moeilijk te vinden. Om de achteruitgang van al deze soorten te stoppen, keurde minister Schauvliege onlangs zogenaamde soortenbeschermingsplannen goed. Daarin zijn allerlei maatregelen en middelen voorzien. Vandaag stellen we twee van de vier gebiedscoördinatoren voor, aangesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos. Beiden zijn medewerker van een regionaal landschap. Zij zullen de maatregelen voor de soorten coördineren in de Haspengouwse Leemstreek.

Ludwig Vandenhove is voorzitter van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, dat de coördinatie voor hamster op zich neemt. "De komende drie jaar willen we een geschikt leefgebied creëren in de omgeving van Widooie-Tongeren.  Dit zullen we in nauw overleg doen met zowel de landbouwers, jagers, landeigenaren en natuurbeschermers in het gebied.  In dit project ligt ook een nieuwe kans tot samenwerking in het buitengebied over de taalgrens heen. De uitvoering van deze eerste soortbeschermingsprogramma’s kan misschien leiden tot een meer structurele samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië.”

Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu van provincie Vlaams-Brabant vult aan: “Het soortbeschermingsplan grauwe kiekendief geeft complementair uitvoering aan doelstellingen rond het biodiversiteitsplan dat we voor de komende twee jaar samen met het regionaal landschap hebben opgesteld. Op die manier realiseert het regionaal landschap acties ter bescherming van één of meerdere koesterburen en hun leefgebieden. Daarnaast zijn soorten, zoals de grauwe kiekendief, uiteraard niet gebonden aan provinciale of gewestelijke grenzen. De kerngebieden voor deze soort liggen verspreid over de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. Voor dit project zijn we dan ook fier dat de gebiedscoördinator grauwe kiekendief in de volledige Leemstreek te werk zal gaan. Hiervoor werd een interprovinciale samenwerking opgezet tussen Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

De aanpak op het terrein zal gebeuren in overleg met de lokale actoren en in samenspraak met de nodige specialisten. Hanne Vandewaerde, die de coördinatie van de maatregelen voor grauwe kiekendief voor haar rekening zal nemen, legt uit: “Een grauwe kiekendief staat aan de top van een gezonde akkergemeenschap. Deze kleine sierlijke roofvogel, die in de eerste plaats op muizen jaagt, is in Vlaanderen sterk bedreigd. Net zoals de andere akkervogels. In de kerngebieden, afgebakend binnen het SBP, gaan we met al onze partners voor een maximale winst voor akkernatuur. Meer dan driekwart van het leefgebied moet gerealiseerd worden via het afsluiten van beheerovereenkomsten met landbouwers.”

Camille Robijns is landbouwer in Walshoutem en tevens jager. Hij is een pionier op het vlak van de inrichting van maatregelen voor akkervogels. Inmiddels liggen er al verschillende jaren beheerovereenkomsten op zijn grondgebied. “Als landbouwer kunnen we meewerken aan de vergroening van landbouwgebied. Op deze manier helpen we mee om de achteruitgang van deze typische akkervogelsoorten te stoppen. De pakketten voor grauwe kiekendief bieden nieuwe kansen om gericht actie te ondernemen voor vogels in landbouwgebied.

Inge Nevelsteen, gebiedscoördinator voor hamster in Limburg, sluit af. “Wij zijn heel trots dat wij in Haspengouw nog hamsters hebben. Omdat de soort alleen bij ons nog voorkomt, dragen wij een grote verantwoordelijkheid in het voortbestaan van de Vlaamse hamster. Zoals onze voorzitter zei, is samenwerken heel belangrijk om het soortbeschermingsplan uit te voeren”.

Zie ook Hamsters in Limburg van 10-09-2014 en Hamster ook in 2016 in de aandacht  van 12-08-2016 op deze website.

Tags: