Marktkramers de sigaar … !?

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Marktkramers de sigaar … !?

“Wellicht, net zoals een aantal andere beroepscategorieën en de bevolking in het algemeen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat is nu éénmaal zo: als er werken zijn, is er overlast.

Maar de vraag is ‘welke werken worden uitgevoerd en zijn deze noodzakelijk of zijn er andere openbare plaatsen in Sint-Truiden, die meer prioritair zijn?’
Dat is een opportuniteitsvraag, zelfs een politieke vraag, waar de kiezer zal over oordelen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018.

Wij hebben het als sp.a al enkele keren gezegd: veel van de nu geplande openbare werken zijn volgens ons (nog) niet echt nodig, omdat ze pas een recent aantal jaren geleden zijn uitgevoerd. De Grote Markt bijvoorbeeld is in 1996-1997 volledig heraangelegd.
Waarom doet de CD&V-Open Vld-meerderheid dat dan?
Waarschijnlijk om politieke redenen, omdat ze zoveel mogelijk weg willen wat de vorige meerderheden met sp.a erin (zij waren er nochtans ook altijd bij in gemeenteraad en/of college van burgemeester en schepenen) gerealiseerd hebben.
Burgemeester Veerle Heeren was hier duidelijk over tijdens haar toespraak op de nationale feestdag op dinsdag  21 juli 2015: de grootste openbare werken, de grootste stadsvernieuwingsoperatie sedert  50 jaar. Dus niet alleen sp.a heeft in haar ogen al die jaren niets gedaan, maar ook de toenmalige CVP (nu CD&V), die gedurende die laatste 50 jaar hoofdzakelijk de burgemeester en absolute meerderheden geleverd heeft.
Ere-burgemeester Jef Cleeren zal het graag horen.

Buiten dit politieke verschil in visie, zijn er een aantal praktische en economische overwegingen.
Als werken relatief recent uitgevoerd zijn, zadel je de omgeving niet opnieuw op met een aantal praktische problemen en overlast. Daar komt nog bij dat er zoveel andere plaatsen in Sint-Truiden zijn (in het centrum, de buurten en wijken en de deel gemeenten) waar werken meer prioritair zijn (bijvoorbeeld grondig onderzoek en systematische vernieuwing van de riolering). Het is toch niet meer dan logisch en eerlijk dat alle inwoners en locaties aan bod komen. Bovendien is economische situatie dermate dat je best in deze periode in het stadscentrum, het hart van het middenstandsgebeuren, niet ‘lamlegt’.
Komt daar nog bij dat ‘concurrent’ Stayen zich volop aan het ontplooien is en op die manier sowieso reeds heel wat volk uit het centrum wegtrekt.
Uiteraard levert dat tewerkstelling op, maar de vraag is waar deze weggaat.
Politiek is nu éénmaal keuzes maken.
De burger, die fors moet inleveren onder de huidige federale en Vlaamse regering , kan niet eindeloos blijven kopen.

Ja, de marktkramers zijn dus de sigaar, net zoals de middenstand en  de horeca in het centrum.
De marktkramers hebben ons als sp.a, net zoals de foorreizigers, altijd nauw aan het hart gelegen.
Voor ons zijn zij ‘middenstanders als alle anderen’.

De marktkramers hebben het sowieso al niet gemakkelijk omwille van het veranderend aankoopgedrag van de burger. Daarenboven spelen hier de economische crisis en de inleveringen bij de bevolking.
Gezien het gemiddeld profiel van de zaterdagmarktbezoeker, wellicht nog meer dan bij andere handelszaken.

En nu moeten ze verhuizen naar de omliggende straten tijdens de werken (zeker 26 weken) en nadien komt er een herschikking van de plaatsen.
Die herschikking bezorgt de nodige ongerustheid bij  de marktkramers, omdat hier nog niets concreet over gekend is.
Waarom kan het stadsbestuur nu al geen duidelijkheid en zekerheid bieden aan  de marktkramers? Wat binnen enkele maanden kan, moet nu toch ook kunnen.

Bevoegd schepen Pascal Vossius (Open Vld) beperkt zich tot ‘van de 12 rijen, die er vandaag staan, blijven er nog 10 over. Dit is meer een kwalitatieve opwaardering dan een verlies aan plaatsen [1].

Afwachten wie gelijk krijgt in 2018. En de marktkramers kunnen hun stem dan ook duidelijk laten horen en (mee)beslissen.” 

 

Zie ook Ook marktkramers tellen niet meer mee in Sint-Truiden! van 14-10-2014 op deze website.

[1] Grondplannetje wijst weg tijdens werken aan de Grote Markt. Het Belang van Limburg, 18-08-2015, pag. 18.