Meer Vlaams geld voor Limburgse natuur!

"Ik ben het eens met die stelling van de directeurs van de 3 Limburgse Regionale Landschappen", zegt gedeputeerde voor Natuur en voorzitter Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het artikel dat hierover verscheen in Het Belang van Limburg van maandag 4 april 2016 (p. 21).


Zie ook Regionale landschappen vrezen Vlaamse financiering. Het Laatste Nieuws, 05-04-2016, p. 4.

Zie onder andere Regionale Landschappen: algemene vergaderingen van 17-03-2016, Natuur in de buurt bedreigd! van 03-07-2015 en Regionale Landschappen (RL) moeten blijven! van 26-03-2015 op deze website.