Meerderheid in Sint-Truiden gaat steeds verder

“De CD&V-N-VA-Open Vld -meerderheid gaat steeds verder in Sint-Truiden”, zeggen fractieleider Gert Stas en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Zo kunnen wij als sp.a niet meer op een normale manier onze oppositierol vervullen. Wij kunnen dan ook niet anders dan opnieuw twee klachten in te dienen bij de Gouverneur.

Voor de gemeenteraad van maandag 29 juni 2020 worden twee bijkomende punten van sp.a gewoon geweigerd ondanks het feit dat ze tijdig ingediend waren.
De bijkomende punten handelen over een reglement op bemaling bij droogte en de aanwending in Sint-Truiden van de bijkomende sociale steun vanuit Vlaanderen.
De reden: de mail was gericht aan het secretariaat van de algemeen directeur en niet rechtstreeks aan de algemeen directeur.
Het reglement stipuleert niet welk mailadres gebruikt moet worden. Bovendien is het logisch te veronderstellen dat een mail naar het secretariaat van de algemeen directeur ook bij die algemeen directeur terechtkomt.
Alle ongeldige redenen zijn goed om punten namens de sp.a fractie te weigeren.

Bij ‘punt 41. Oprichting van de vzw Eerstelijnszone Haspengouw – Goedkeuring’ wordt enkel gewag gemaakt van de oprichting van de vzw.
Het aanstellen van de heer Pascy Monette verloopt simultaan met de oprichting, de verschillende artikels worden steevast samen ter stemming voorgedragen. Dus blijkbaar kan de gemeenteraad geen andere kandidaten voorstellen.
Moet de stemming over (een) perso(o)n(en) niet afzonderlijk en geheim gebeuren?
Waarom stuurt de algemeen directeur een mail naar alle fractieleiders om kandidaten voor te dragen -zoals het moet- als in het dossier al ingevuld is wie het wordt?”.

“Dit is echt geen normale manier van werken meer vanuit de meerderheid”, besluit Ludwig Vandenhove.
Wij hebben echt geen andere mogelijkheid dan elke keer klacht in te dienen om enigszins onze democratische rechten te garanderen.”