Meerprijs heraanleg Grote Markt

Natuurlijk blijft de dading (de meerprijs) voor de heraanleg van de Grote Markt in Sint-Truiden de (politieke) gemoederen verhitten. (1)

"975 000 euro voor de Sint-Truidense belastingbetaler is niet niks en toch blijven de CD&V-Open-Vld-meerderheid en vooral burgemeester Veerle Heeren en schepen Bert Stippelmans doen alsof er niets aan de hand is", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"Naar aanleiding van de gemeenteraad van maandag 28 november 2016 hebben de N-VA- en sp.a-fracties gezamenlijk een bijkomend agendapunt ingediend om een deskundige aan te stellen in verband met het vaststellen van een meer correct bedrag voor de dading. Maar zoals altijd werd het voorstel arrogant en hoogmoedig weggestemd.

Wat wordt het vervolg?
Hoe gaat het college van burgemeester en schepenen omgaan met de aanvaarde klacht door de gouverneur dat de afgesloten dading geschorst is?
Het geld is uitbetaald aan de aannemer: gaat dit (gedeeltelijk) teruggevorderd worden?
Zouden wij als N-VA-sp.a-fracties niet vragen aan Audit Vlaanderen (2) om een specifiek onderzoek te doen naar deze transactie?
Moeten wij er een burgerlijke zaak voor de rechtbank van maken?

Wordt ongetwijfeld vervolgd!
In dit dossier willen we DE WAARHEID."

Hieronder vindt u het bijkomend agendapunt.


Voor het overige was het ook weer hetzelfde.
De gestelde vragen door de gemeenteraadsleden over agendapunt 13 (budgetwijziging 2016 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring) werden niet beantwoord door schepen van Financiën Ingrid Kempeneers.
"U mag ze schriftelijk overmaken, was het gekende antwoord." 

"Tot wat dient een gemeenteraad in Sint-Truiden nog?", vraagt Ludwig Vandenhove zich luidop af. "Bovendien moet de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf van Sint-Truiden nog doorgaan op donderdag 8 december 2016 en die cijfers zijn al opgenomen in deze documenten zonder dat AGOST ze goedgekeurd heeft. 

Indien de hogere overheid, zoals vroeger, alle beslissingen van een gemeente systematisch zou nakijken, zou het aantal onwettige beslissingen van de stad Sint-Truiden niet te tellen zijn."

 

(1) Dading tussen stad en aannemer blijft gemoederen verhitten. Het Belang van Limburg, 01-12-2016, p. 28.  
(2) www.auditvlaanderen.be

 

Zie ook Heraanleg Grote Markt krijgt een staart van 16-11-2016 en Grote Markt meer dan 2 maal duurder dan gepland : er moet iets gebeuren! van 26-07-2016 op deze website.