Milieu & Natuur

Het 2de nummer van dit jaar van Milieu & Natuur, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte - Dienst Milieu en Natuur - Planning en beleid is verschenen.

Hieronder vindt u het voorwoord.

Beste natuurliefhebber

“Limburg gaat klimaatneutraal” staat hoog op de politieke agenda in Limburg. Dit voorjaar vonden heel wat relevante “klimaatactiviteiten” plaats: een bezoek van Amerikaans professor Jeremy Rifkin (21 en 22 april), een samenkomst van de (nieuwe) burgemeesters en schepenen (3 mei) en de vierde zitting van het Limburgse Klimaatparlement (4 juni).
Verder is het project ESCOLIMBURG2020 goedgekeurd door de Europese Commissie. Hierdoor gaat € 880.785 naar de provincie, Infrax en Dubolimburg om de gemeenten te helpen investeren in energiezuinige gebouwen.

De versnelling kan nog wat hoger; niet alleen praten, maar ook doen! Elke Limburger moet op haar/zijn niveau een steentje bijdragen aan een klimaatneutraal Limburg. De begrippen “duurzaamheid” en “klimaatneutraal” horen thuis in de Limburgse straten!

Inmiddels is ook de interne Vlaamse staatshervorming een feit. Daardoor schuiven een aantal bevoegdheden op het vlak van milieu en natuur naar het provinciale niveau, zoals de regionale landschappen en de bosgroepen. Hier is in de sector enige ongerustheid rond, zeker omdat slechts 70 % van de financiële middelen mee komt. Het is aan de provincie om ervoor te zorgen dat het huidige beleid, al dan niet met een aantal andere en/of nieuwe klemtonen, verdergezet wordt. De Regionale Landschappen hebben in dat verband al een succesvolle denkavond georganiseerd (14 mei).

Er is ook nieuws over het Limburgs Veldstudiecentrum. 30 mei vond de officiële voorstelling plaats. LIVEC wil leerlingen, leerkrachten, vrijwilligers, … en gewone burgers (nog) meer betrekken bij het natuuronderzoek en zo bijdragen tot meer interesse voor de natuur.

Veel leesgenot en een prettig verlof.

 

Zie ook Milieu & Natuur van 14 april 2013 op deze website.

Tags: