Milieuvergunning voor nieuw rundveebedrijf in Herk-de-Stad

Op donderdag 26 mei 2016 keurde de Limburgse deputatie de milieuvergunningsaanvraag goed van Mechelmans-Baerts voor een nieuw rundveebedrijf voor 350 runderen in Herk-de-Stad.

“Alle provinciale en Vlaamse adviesorganen hebben een positief advies gegeven voor deze aanvraag, evenals de milieudienst van de stad Herk-de-Stad”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove. “Het college van burgemeester en schepenen van de stad Herk-de-Stad heeft het advies van haar milieuambtenaar niet gevolgd en een negatief advies gegeven.
Daar dit advies gebaseerd was op stedenbouwkundige gegevens en niet op milieukundige, heb ik dit – tegen mijn gewoonte in – niet kunnen volgen. De adviesorganen van de provincie Limburg bevestigen trouwens het advies van de milieudienst van Herk-de-Stad.”

Het volledige persbericht vindt u hieronder, alsmede het artikel in Het Belang van Limburg van vrijdag 27 mei 2016.


Zie onder andere:
Vergunning voor bedrijf met 350 koeien. Het Belang van Limburg, 27-05-2016, p. 25.
Milieuvergunning voor rundveebedrijf. Het Laatste Nieuws, 27-05-2016, p. 43.
Milieuvergunning voor bedrijf met 350 koeien in Herk-de-Stad. De Standaard, 27-05-2016, p. 31.
Bedrijf met 350 koeien krijgt dan toch vergunning. Het Nieuwsblad, 27-05-2016, p. 3.
Bedrijf met 350 koeien krijgt dan toch vergunning. www.nieuwsblad.be, 27-05-2016.
Herk-de-Stad: Milieuvergunning voor rundveebedrijf in Herk-de-Stad. www.limburgnieuws.be, 26-05-2016.
Milieuvergunning voor nieuw rundveebedrijf in Herk-de-Stad. www.limburg-actueel.be, 28-05-2016.

 

Zie ook NV Renovius vraagt nog meer van 06-05-2016 en Jaarrapport 2014 dienst milieuvergunningen provincie Limburg van 22-05-2015 op deze website.