Milieuvergunning voor nv LSDC

Op woensdag 16 december 2015 keurde keurde de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove de aanvraag  goed van de 'Life Sciences Development Campus' (LSDC) nv van LRM voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor de uitbreiding en wijziging van een inrichting (een onderzoekslaboratorium) in Diepenbeek (Agoralaan, gebouw Abis).

"Ik blijf het moeilijk hebben met het goedkeuren van dossiers, die te maken hebben met proefdieren", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "Maar als het dossier milieutechnisch in orde is, zoals nu met de nv LSDC, is er decretaal geen andere mogelijkheid.
We moeten blijven zoeken naar methodes om het proefonderzoek efficiënter en met minder proefdieren uit te voeren.
Op termijn zouden we zelfs tot echte alternatieven moeten komen, zodat het gebruik van proefdieren volledig kan uitgeschakeld worden.
Hoe zit het trouwens met de oprichting van een Belgisch centrum voor alternatieven voor dierproeven?

Mijn beperkte ervaring in het ethisch comité Dierenwelzijn laat mij wel toe om te zeggen dat elk dossier voor het gebruik van proefdieren bij wetenschappelijk onderzoek individueel en grondig bekeken en geanalyseerd wordt."

Hieronder vindt u het persbericht.  


 

Naar 9.600 ratten en muizen bij BioVille. Het Belang van Limburg, 17-12-2015, p. 26.
Naar 9.600 ratten en muizen bij BioVille. De Standaard, 17-12-2015, p. 31.
9.600 proefdieren op universitaire campus tegen 2018. Het Laatste Nieuws, 17-12-2015, p. 17.
Onderzoekscentrum mag tegen 2018 9.600 proefdieren houden. Het Nieuwsblad, 17-12-2015, p. 7.
Aantal proefdieren afbouwen? Dit onderzoekscentrum mag haar aantal fors opdrijven. www.nieuwsblad.be, 17-10-2015.
Naar 9.600 ratten en muizen bij BioVille. www.standaard.be, 17-10-2015.
Diepenbeek: Vergunning voor meer proeven met ratten en muizen. www.limburgnieuws.be, 16-10-2015.
Provincie Limburg keurt aanvraag voor meer proefdieren goed. www.newsjs.com, 16-10-2015.

Zie ook Dierenwelzijn: ja, maar pragmatisch en realistisch! van 18-01-2014 op deze website.