Minister Bart Tommelein bezoekt provincie Limburg

Op maandag 6 maart 2017 was Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, op uitnodiging van Gouverneur Herman Reynders,  te gast in de provincieraadszaal in Hasselt voor een toelichting in het kader van zijn plannen rond wind- en zonne-energie, het opdrijven van het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen en zijn warmteplan.
Nadien namen de gedeputeerden Inge Moors en Ludwig Vandenhove en de medewerkers van  de betrokken provinciale  diensten het woord om kort het Limburgs beleid toe te lichten.

Minister Bart Tommelein gaat alle Vlaamse provincies aandoen.
Limburg was de eerste die aan de beurt kwam.

"De minister is erg positief over de manier waarop wij in Limburg omgaan met dit beleidsdomein", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.
"Een reden temeer om bepaalde initiatieven van Limburg over te nemen voor gans Vlaanderen.
Vanuit onze ervaringen, hebben we de minister gewezen op een aantal aanpassingen, die wij vanuit Limburg zouden willen voorstellen om het Vlaams beleid bij te sturen.

Het warm water moet niet altijd opnieuw uitgevonden worden.
Wat goed is voor Limburg, is ook goed voor Vlaanderen. 

Minister Bart Tommelein gelooft sterk in communicatie en het betrekken van de bevolking, bijvoorbeeld bij het plaatsen van windmolens. Ik ben het daarmee eens, maar meen dat de overheid ook een stuk meer gebiedend zou moeten optreden om het (toenemend) individualisme van de burger trachten terug te dringen."  

Ludwig Vandenhove heeft een uitgebreide nota meegegeven aan minister Bart Tommelein met enerzijds een beknopt overzicht van wat wij in Limburg al gerealiseerd hebben en anderzijds een aantal suggesties voor het Vlaams beleid.

Hieronder vindt u de uitgebreide nota.

 

Wie de presentaties wenst te ontvangen kan mailen naar ludwig.vandenhove@limburg.be.  

 

Zie ook Energie- en klimaatbeleid moeten sociaal zijn van 25-01-2017 en Waarom luistert minister Bart Tommelein niet? van 16-12-2016 op deze website.