Moest de stadsfeestzaal ‘Manège’ dicht?

Het college van burgemeester en schepenen heeft op vrijdag 15 maart, na advies van brandweerbevelhebber Etienne Leers, beslist om de stadsfeestzaal ‘Manège’, Rijschoolstraat in Sint-Truiden definitief te sluiten.

Moest dit?
Neen.”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig  Vandenhove.
De CD&V en Open Vld-meerderheid wouden dit al lang(er).”

“Natuurlijk moet er rekening gehouden worden  met een negatief advies van de brandweerbevelhebber, maar hoe is het zover kunnen komen?
CD&V en Open Vld hebben de laatste legislatuur pertinent geweigerd om, tegen sp.a in, nog iets te doen aan de stadsfeestzaal .
De beslissing om de stadsfeestzaal te sluiten is een logisch gevolg van de nieuwe CD&V en Open Vld-meerderheid.
Het is het zoveelste dossier dat sneuvelt omwille van de grootste plannen van het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden (AGOST).  Immers, de hoek van de Stationsstraat en een gedeelte van de Rijschoolstraat is ‘opgekocht’ om er een groot bouwproject te realiseren.
Als sp.a hebben we niets tegen stadsvernieuwing, maar de afweging is ten koste van wat.
Is deze voldoende gemaakt? Kijk bijvoorbeeld naar de erbarmelijke huisvesting van een aantal welzijnsinstellingen in de vroegere ‘Steppe’ in afwachting dat ze kunnen verhuizen naar het luxe-project op de vroegere Belgacom-site (waar wij als sp.a nog steeds niet in geloven).
Welke bouwpromotor dat gaat uitvoeren?

Als sp.a hebben we de afgelopen 6 jaar al heel wat moeten doen tegen CD&V en Open VLD in  om de stadsfeestzaal alsnog in gebruik  te houden.
Omwille van de verouderde toestand van de zaal en onder andere de hoge verwarmingskosten waren zij voorstander om deze zaal al langer niet meer te verhuren.
Als sp.a hebben wij als compromis voorgesteld dat er een aantal minimale werkzaamheden zouden gebeuren, zoals qua verwarming, maar CD&V en Open Vld wilden daar absoluut niet van weten.

Reeds in 2004 heeft toenmalig bevoegd schepen Johnny Vangrieken opdracht gegeven een beperkte studie uit te voeren om de stadsfeestzaal Manège op een betaalbare manier te renoveren.
De resultaten van deze studie waren enkele maanden nadien bekend, maar ze ligt nog altijd in de een of andere schuif in het administratief centrum.
Het was de bedoeling de stadsfeestzaal te blijven gebruiken in afwachting van de verwezenlijking van een realistisch plan voor het voormalig Belgacom-gebouw (stadsfeestzaal, jeugdhuis en overdekte petanqueterreinen).
Na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 8 oktober 2006 is dit plan niet doorgegaan, omdat CD&V en Open Vld het niet steunden.

En nu?
Wat is het alternatief?

Als stadsbestuur moeten er prioriteiten gelegd worden en accommodatie voor verenigingen, inclusief een officiële zaal van de stad, hoort daar voor sp.a bij.
De sluiting van de stadsfeestzaal is een tweede klap voor een aantal verenigingen  na het afschaffen van de subsidiereglementen voor de bouw van buurthuizen en culturele, jeugd- en sportaccomodatie. Bovendien doen ze vanaf 1 januari 2013 de verenigingen betalen voor alle onkosten (elektriciteit, water, etc.) in gebouwen en/of lokalen, die onder het beheer vallen of eigendom zijn van de stad Sint-Truiden (bijvoorbeeld Oud-Atheneum in de Zoutstraat 46 en patanqueterreinen).
Wat willen CD&V en Open Vld in feite met het verenigingsleven?
Welk alternatief stellen zij concreet voor?

Er wordt altijd gesproken over vooruitkijken in de politiek.
Spijtig is dan dat zulke lange termijnvisies snel vergeten worden.
Toen begin jaren ‘ 90 beslist werd om een polyvalente zaal bij te bouwen in het cultuurcentrum ‘De Bogaard’ was het voorstel van sp.a om dat niet te doen en in de plaats daarvan de stadsfeestzaal Manège te renoveren.
In het  decreet was  voorzien dat hier subsidies voor bekomen konden worden, ook al lag niet alles op dezelfde locatie (één beheer was voldoende).
sp.a, toen ook in de oppositie, is in dit voorstel niet gevolgd door de toenmalige zelfde meerderheid van CD&V en Open Vld.

En waar gaat het verenigingsleven nu naartoe?
Naar de privé? En gaat de stad dan mee tussenkomen in deze hogere kosten?

 

Is het dan toch waar dat het project van Stayen zo mee moet rendabel gemaakt worden met het geld van de verenigingen?”.

“Als CD&V en Open Vld echt hun plannen doorzetten, moeten ze alleszins aan de erfgoedcel  Haspengouw opdracht geven om ‘iets’ te doen rond de stadsfeestzaal Manège (publicatie; fotoboek of fototentoonstelling; etc.). Hoeveel generaties Truienaren hebben er immers niet lang en veel gefeest?”, besluit Ludwig Vandenhove.   

Zie onder andere ‘Audit eindelijk publiek’ van 15 juni 2012 op deze website.