MOS-inspiratieboek voorgesteld

Op initiatief van gedeputeerde van leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove is er een Milieuzorg Op School (MOS)-inspiratieboek “Mensen Maken MOS - MOS in voorBEELDEN” gepubliceerd.

“Scholen kunnen zo van elkaar leren.
We moeten niet altijd opnieuw het warm water uitvinden.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Ondanks alle nieuwe technologieën en sociale media vind ik nog altijd dat een boek of een publicatie (minstens) even waardevol is. Bovendien kan je het in een boekenkast plaatsen en het nog regelmatig raadplegen.”

Hieronder vindt u het voorwoord van Ludwig Vandenhove.

Praktisch: Het boek is te verkrijgen via het Provinciaal Natuurcentrum (PNC), pnc@limburg.be – tel. 011 265 450.

Zie ook MOS-overeenkomsten toch verlengd voor 6 jaar van 23-06-2013  en MOS-project in het KOMPAS van 29-01-2014 op deze website.