Natuur kent geen grenzen!

"Natuur kent geen grenzen.", zei gedeputeerde voor natuur Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de kavelruil, die op woensdag 12 maart 2014 plaatsvond in het Kempen~Broek op de grens tussen het Nederlandse Weert en het Belgische Bocholt.
"Met de herdenking van de eerste wereldoorlog zijn grenzen actueler dan ooit, zij het minder vredevoller." 

"Kempen~Broek is een sterk onderschat natuurgebied.
Het is één van de vele natuurlocaties, die we hebben in Nederlands en Belgisch Limburg om bezoekers en toeristen aan te trekken.

We moeten de bekendmaking en de promotie hier rond meer gecoördineerd aanpakken.
Eerst moeten we mensen naar hier halen en dan zullen ze zelf wel beslissen waar ze naartoe gaan. Ik heb dat principe ook altijd toegepast als burgemeester in Sint-Truiden naar de horeca toe: als overheid moeten wij zorgen dat bezoekers en toeristen afzakken, de horeca moet dan voldoende service aanbieden om ze naar hun za(a)k(en) te halen.

Waarom zouden we bepaalde promotie niet samen kunnen voeren voor Nederlands en Belgisch Limburg?
Natuur kent geen grenzen.

Ik heb bijgeleerd dat het ruilen van kavels in Nederland sneller gaat in Vlaanderen (ook dat al!).
De betrokken diensten zouden daar de nodige conclusies moeten uit trekken." 

Gedeputeerde voor natuur Patrick van den Broeck (Nederlands Limburg) was ook aanwezig.
"Ik ben blij dat ik hem terugzag na onze uitstap per vlot in de Maasvallei op zondag 25 augustus 2013.", aldus Ludwig Vandenhove. "Zijn vlot was immers afgedreven door de sterke stroming en de brandweer heeft hem toen moeten 'redden'.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Grenzen verleggen voor natte natuur in Kempen~Broek

Op 12 maart 2014 voltrekt zich in het Wijffelterbroek een historische metamorfose. De Vlaamse familie Ooms verkoopt dan 27 hectare landbouwgrond voor de realisatie van een groot grensoverschrijdend natuurgebied.  Met de aankoop van deze laatste landbouwenclave, realiseren  ARK Natuurontwikkeling en Natuurpunt het sluitstuk in de ontwikkeling van honderden hectaren natte natuur. Natuurpunt en ARK sluiten  een overeenkomst om het gebied samen met Natuurmonumenten te gaan beheren.

Ingeklemd tussen het Vlaamse natuurgebied Smeetshof en het Nederlandse Wijffelterbroek ligt het boerenbedrijf van de familie Ooms. Ooit lag op deze plek een groot moeras met uitgestrekte zeggenmoerassen en elzenbroekbossen. Het moeras verdween met de komst van de landbouw. De familie Ooms werkt nu mee aan de terugkeer van deze natte idylle. Met de vrijwillige verkoop kan het waterpeil in het gebied weer omhoog. Zo ontstaat een nieuw moeras met alle ruimte voor broekbossen. Natuurpunt directeur Chris Steenwegen hierover: “Op 12 maart wordt een belangrijk puzzelstuk gelegd in een grensoverschrijdend natuurgebied. Daarvan zullen veel verschillende soorten van profiteren.”

Wijffelterbroek, bijzonder bos
Het Wijffelterbroek bevat een van de meest bijzondere bossen van de Lage Landen. Het oude elzenbroekbos was aan het begin van de twintigste eeuw ruim 200 hectare groot en kletsnat. Het werd in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw ontgonnen en ontwaterd waarna er een schamele 40 hectare broekbos overbleef. Ondanks alles leven er nog steeds bijzondere planten en dieren zoals waterviolier, grote boterbloem, kleine ijsvogelvlinder en wielewaal. Het moerasbos is tegenwoordig eigendom van Natuurmonumenten.

Nu de landbouw in de  laagste delen van het gebied verdwijnt, is het mogelijk langer water in het gebied vast te houden. Dit geeft nieuwe kansen voor uitbreiding van het bijzondere elzenbroekbos, maar ook voor  open moerassen. Rietvelden, zeggenmoerassen en ruigtes met wilgen geven straks ruimte aan blauwborst, bever en misschien zelfs wel kraanvogels.

Grensoverschrijdende natuur
Om deze grensoverschrijdende natuur als een geheel te ontwikkelen, werken Natuurpunt, Natuurmonumenten en ARK Natuurontwikkeling nauw samen. Met deze aankoop laten ook de Nederlandse en Belgische overheden zien daadkrachtig op te treden als het gaat om de realisatie van een uniek natuurgebied. De inrichting van het waterrijke natuur past geheel binnen de gebiedsontwikkeling Kempen~Broek waarvoor ARK opdracht heeft gekregen van de Nederlandse Provincie Limburg. ARK directeur Wouter Helmer noemt het “grensverleggend dat deze aankoop mogelijk is. Hiermee wordt de basis gelegd voor een natuurgebied van ongekende rijkdom, waarvoor landsgrenzen niet langer beperkend zijn. .”
 

Zie onder andere Eindrapport Interreg project Kempen-Broek van 07-02-2014 en RivierPark Maasvallei verdubbelt troeven! van 28-08-2013 op deze website.