Natuur Verbindt

Op donderdag 23 februari 2017 organiseren de Limburgse Regionale Landschappen (RL), het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) en de provincie Limburg een inspiratiedag 'Natuur Verbindt' in het PNC (Craenevenne 86 in Genk).

"De bedoeling van deze dag is te kijken hoever we op dit moment staan met de Limburgse natuur en vooral ideeën uitwisselen en suggesties  doen en krijgen waar we met onze natuur naartoe willen", zegt gedeputeerde van Natuur Ludwig Vandenhove.
"Momenteel kijkt iedereen een beetje afgunstig vanuit Vlaanderen naar onze rijke natuur en naar de positieve economische effecten hiervan, onder andere qua horeca en toerisme.
We moeten dit zo houden zonder dat dit ten koste gaat van de globale sociaal -economische ontwikkeling."

Hieronder vindt u de uitnodiging.

 

Zie ook LIMNET-contactdag  van 05-12-2016 en 26ste Likona-contactdag van 23-01-2017 op deze website.

Tags: