Natuurrapporten officieel voorgesteld

Op dinsdag 27 februari 2018 werden de gemeentelijke natuurrapporten officieel voorgesteld op het politieke debat ‘Kansen voor natuur in Limburg’ aan de Universiteit Hasselt (UHasselt).
Er was veel belangstelling.

Na een inleiding van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove en Provinciaal Natuurcentrum (PNC)-directeur Jan Mampaey was er het debat met als moderator Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)-journalist Bart Cortoos.

Ludwig Vandenhove: “Ik ben ervan overtuigd dat er veel gebruik gaat gemaakt worden van deze natuurrapporten door gemeenten, milieuadviesraden, natuurverenigingen, buurt- en actiecomités, etc.
Ze bevatten een schat aan informatie en passen binnen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (in het Engels, Sustainable Development Goals - SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) met als streefdatum 2030, meer bepaald binnen doelstelling nummer 15 “Leven op het land” (1).

Samen met de gemeentelijke klimaatrapporten en later de klimaatadaptatierapporten per gemeente vormen zij de ideale beleidsinstrumenten.

Nu gaat het als het ware over een nulmeting.
De bedoeling is de rapporten om de 3 jaar te actualiseren.

De natuurrapporten zijn een mooi resultaat van jaren ‘citizen science’ (burgerwetenschap), die toegepast wordt aan het PNC en vooral binnen de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA).

Het is niet zoals bij andere rapporten.
Op basis van de cijfers is een rangschikking volgens gemeenten mogelijk, maar dit is meestal niet de (non-)verdienste van de politieke verantwoordelijken.
De gemeenten hebben dat al dan niet gekregen van moeder natuur, ze zijn al dan niet begenadigd door de natuur.

Mijn eigen stad Sint-Truiden ontbrak natuurlijk weer.

Bedankt aan alle personeelsleden van het PNC voor dit titanenwerk.”

Hieronder vindt u het persbericht.(1) “Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijn-vorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.”

 

Zie onder andere Radio 2 Limburg-journaal, 27-02-2018.

Zie ook Natuurrapport voor elke gemeente van 26-02-2018 op deze website.

Foto's: PNC  

Tags: