Niets veranderd met de gemeenteraadsverkiezingen!

“Er is niets veranderd met CD&V en Open Vld sedert de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.
Voordien waren ze tegen onze sp.a–voorstellen in de meerderheid gewoon omdat ze van ons kwamen.
Nu zijn ze ertegen, omdat ze uit de oppositie komen.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Probeer dan maar eens constructieve oppositie te voeren.

En met alle respect voor Groen, maar zij blijven naïef als ik hun Groenkrant lees.
Ik citeer uit het voorwoord van Thomas Peeters, voorzitter Groen Sint-Truiden: ‘Zeker in Sint-Truiden hebben we na de afgelopen legislatuur nood aan een evenwichtig en doordacht bestuur, eerder dan een kat-en-muisspel tussen meerderheid en oppositie. We hopen dan ook oprecht dat er ruimte komt voor een sereen, inhoudelijk debat in de gemeenteraad, maar ook in alle adviesraden en bij de Truiense bevolking in het algemeen. Het is nu meer dan ooit nodig om politiek en burgers dichter bij elkaar te brengen.’

Voor mij is maar één optie: een gezamenlijke progressieve oppositie, binnen en buiten de gemeenteraad.”

Hieronder vindt u de tekst van sp.a–fractieleider Filip Moers over de laatste gemeenteraadszitting van maandag 29 april 2013.

CD&V en Open Vld meerderheid alles behalve constructief op gemeenteraad!

Op de gemeenteraad van 29 april 2013 hebben de meerderheidspartijen van CD&V en Open Vld geen blijk gegeven van enige positieve ingesteldheid.

“Deze negatieve houding kan niet gezegd worden van de oppositiepartijen en zeker niet van de sp.a-fractie”, aldus fractieleider Filip Moers.

“Van de 38 agendapunten hebben wij voor 32 punten onze goedkeuring gegeven. Wij betreuren dan ook de negatieve ingesteldheid van de meerderheid op de voorstellen van de oppositie.

De toegevoegde punten van onze fractie meer bepaald het inrichten van een tweede ecologisch moestuincomplex achter het rustoord ’t Meiland en de instapstageplaatsen voor jonge laaggeschoolde werkzoekenden werden zonder valabele argumenten meerderheid tegen oppositie (17 stemmen tegen en 16 stemmen voor) weggestemd.”

Voor de inrichting van een moestuincomplex achter ’t Meiland zou de locatie niet geschikt zijn wegens te drassig aldus OCMW-voorzitter Pascy Monette. Dit argument werd door fractieleider Filip Moers van tafel geveegd. “In Zepperen in de Waterkuilstraat werden tuintjes aangelegd op grond waar jaren maïs werd geteeld. De teeltresultaten zijn schitterend. Op de voorgestelde locatie langs het Speelhof zal het zeker niet vochtiger zijn.” Filip Moers betrok toen schepen van milieu Hilde Vautmans in het debat en vroeg of zij haar paarden op drassige gronden laat lopen. Dr. de Sonnaville huurt vlak langs de voorgestelde locatie een stuk grond voor zijn paarden. Deze overeenkomst werd vorige week zelfs nog verlengd door het OCMW.

Ook ondanks het aandringen van de NV-A, wou de meerderheid zonder enig valabel argument, geen groen licht geven aan dit schitterend project.

Idem met het voorstel om laaggeschoolde werkzoekende jongeren in te schakelen in het stadswerkhuis. Schepen Stippelmans had zogezegd meer tijd nodig om “orde op zaken te stellen” bovendien waren er onvoldoende geschikte personeelsleden in het stadswerkhuis beschikbaar om deze jongeren te begeleiden.

Het voorstel van de NV-A, gesteund door de sp.a-fractie om de belachelijk lage premie van 25 euro voor de geboorte of adoptie van een kind te vervangen door gratis watergewenning werd door CD&V en Open Vld met 17 tegen 16 stemmen weggestemd.

De sp.a-fractie heeft tegen de dossiers van AGOST gestemd. Bij één van deze dossiers  werden door de meerderheid 3 onafhankelijke experts voorgedragen om deel uit te maken van de nieuwe Raad van Bestuur.  2 van deze 3 kandidaten fungeerden op een lijst van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012. Eén kandidaat op de CD&V-lijst, de andere op de Open Vld-lijst. Mooi verdeeld, dat wel maar toch een eigenaardige benadering van wat  “onafhankelijke” experts moeten zijn!

Zie onder andere ‘Gelijk hebben is niet (altijd) gelijk krijgen!’ van 17 oktober 2012 en ‘sp.a Sint-Truiden krijgt weer gelijk!’ van 26 april 2013 op deze website.