Nieuwe windturbine in Dilsen-Stokkem

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op dinsdag 22 december 2015 de milieuvergunning goed voor het veranderen door uitbreiding van een windturbinepark in Dilsen-Stokkem (Kruishoefstraat en Heulentakstraat, industriezone Rotem).

Het gaat om het bouwen en exploiteren van een bijkomende windturbine.

Hieronder vindt u het persbericht.

Zie onder andere Nieuwe windturbine in Dilsen-Stokkem. www.limburg-actueel.be, 22-12-2015.

Zie ook 3 nieuwe windmolens in Dilsen-Stokkem? van 12-06-2015 en 2 windmolens bij in Limburg van 04-07-2014 op deze website.