Ongehoord!

Teksten zonder reden en zonder een gedegen uitleg vanuit het beleid zomaar laten verwijderen van sociale media, in dit geval van de Instagramaccount van de dienst Jeugd van Sint-Truiden.
Dat is gebeurd met een tekst van Mo Bouzouf, voormalig voorzitter van de Jeugdraad Sint-Truiden, toen hij voor één dag de Instagram van de Jeugddienst mocht overnemen.

Dat kan niet vanuit het standpunt van vrije meningsuiting”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Waar gaan we naartoe?

Sp.a fractieleider Gert Stas heeft hier tijdens de online-gemeenteraad van maandag 27 april 2020 een vraag over gesteld aan de schepen van Jeugd Johan Mas.
In zijn korte antwoord kwam de schepen niet verder dan twee keer het woord racisme te gebruiken -in welke context? -, dan te spreken over een misverstand en dan over ‘aan politiek doen’. Kortom, een verward en nietszeggend antwoord.
Is iets zeggen hoe Moslims de Ramadan beleven aan politiek doen?

Zulke aangelegenheid is veel te belangrijk om dit zomaar af te doen als een misverstand. Dus hebben we als democratische verkozenen recht op wat meer uitleg over wat onder dat misverstand bedoeld wordt.

Vorig jaar was er het incident met N-VA schepen Jelle Engelbosch tijdens de ‘Paaseierenzoektocht’ op Paasmaandag en nu dit.
Dit college van burgemeester en schepenen is blijkbaar niet vies van enige vorm van onverdraagzaamheid.
Voor mij getuigt dit voorval met Mo hiervan tenzij er een formele, duidelijke en gedetailleerde uitleg komt vanwege het stadsbestuur.

De Jeugdraad laat niets aan de verbeelding over via voorzitter Floor Daniëls: “Volgens ons is dit geen misverstand!””.

Hieronder vindt u de officiële reactie van de Jeugdraad.

Een eerlijk, helder en transparant communicatiebeleid voor de stad Sint-Truiden

Dit advies werd opgesteld door het Dagelijks Bestuur van de jeugdraad Sint-Truiden naar aanleiding van het voorval op het Instagramaccount van de dienst jeugd.

Aanleiding

In tijden van de coronacrisis, wordt er volop ingezet op digitaal content bij de dienst jeugd. Op Instagram verschenen in talrijke posts over uiteenlopende zaken. Er werden ook Instagram take-overs gepland. Momenten wanneer zowel personeel van de dienst jeugd als externen voor een dag content posten op de Instagram. Zo mocht Mo Bouzouf, voormalig voorzitter van de jeugdraad, op vraag van de dienst jeugd een dag de Instagram overnemen. Enkele anderen deden hem dit de dagen voorheen al voor. De bedoeling is dat een aantal jongeren een inkijk geven in hun leven tijdens de quarantaine.

Mo doet mee aan de ramadan. Een vastenperiode waaraan moslims wereldwijd aan meedoen. Hij plaatste content over hoe een dag er voor hem uitzag, inclusief de rituelen die hij uitvoert voor de ramadan. Wij vonden dit met de jeugdraad een leuk initiatief zodat de jongeren ook eens zien hoe dat eraan toegaat, bovendien vergroot dit de gedragenheid en herkenbaarheid van de jeugddienst bij jongeren die Moslim zijn. Hij plaatste daarbij ook enkele foto’s op de Instagrampagina van de jeugddienst, zoals hem gevraagd was.

Echter, deze foto’s werden verwijderd. Later werd Mo hierover ingelicht. Toen hij hiernaar vroeg werd er hem verteld dat een foto van de ramadan niet pastte binnen de communicatiestrategie van een stadsdiensten.

Reactie van de jeugdraad

Het bestuur van de jeugdraad is verontwaardigd over het voorval. Mo wordt eerst gevraagd om content te plaatsen en vervolgens wordt het eraf gehaald. Daarnaast is de content niet geplaatst om de ramadan te tonen. Het volgt een jongere van Sint-Truiden die toevallig moslim is en meedoet aan de ramadan. Hij vertelt zijn verhaal, net zoals de anderen. Wij zien wat hier mis mee is.

We deden onderzoek en al snel blijkt dat er verschillende verhalen komen waarom het er afgehaald is. Het is niet het juiste moment want er was een uniform communicatieplan om de ramadan in beeld te brengen, stadsdiensten moeten politiek neutraal zijn, het past niet binnen het communicatie beleid. We kunnen deze argumenten allemaal weerleggen. De dienst integratie postte vrijdag 24 april al een foto van de ramadan. Er is dus geen sprake van uniformiteit. Daarnaast wordt ook kerstwensen op communicatiekanalen van de stad geplaatst. Waar is de neutraliteit daarin?

We stellen ons hierbij vele vragen. 

Voorstel

We stellen bij de jeugdraad voor dat er een duidelijk, eerlijk en transparant communicatiebeleid gevoerd wordt. We willen hier graag bij betrokken worden en staan open voor een constructief overleg. We zullen een advies met standpunten opstellen samen met de algemene vergadering van de jeugdraad en later uitbrengen. We vragen dat er voor de zomer (voor 1 juli) een aanzet wordt gedaan om tot een communicatiebeleid te komen voor de stad Sint-Truiden en voor de dienst Jeugd op maat van de jeugd in Sint-Truiden.

Voor een jeugddienst is het belangrijk om vlot en dynamisch gebruik te maken van sociale media. Zo ben je een aanspreekpunt voor de jongeren. De communicatie op dit moment verliep steeds beter. We willen niet dat dit wordt beperkt door de logge, administratieve procedures die verbonden zijn aan een stad.

Namens de jeugdraad Sint-Truiden

Floor Daniels

Voorzitter