Ontgrinding in Ophoven (Kinrooi): akkoord met natuurverenigingen

“De natuurverenigingen Natuurpunt Limburg en de Limburgse Milieukoepel zijn terecht ongerust over de aangekondigde ontgrinding in Ophoven (Kinrooi) na het gepubliceerde project-milieueffectenrapport (MER) van het ontginningsbedrijf Steengoed Projecten” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Als gewezen voorzitter van het Projectgrindwinningscomité begrijp ik hun houding en steun ik hen in hun verzet.
Geen enkele overheidsinstantie, noch de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), noch het Agentschap Natuur en Bos, zijn vragende partij voor deze operatie. Ik heb er dan ook heel wat vragen bij.

Heeft dit project een maatschappelijk belang of is er enkel het winstbejag van de grindsector?
Wordt het grinddecreet gerespecteerd?
Is het te ontginnen grind niet de hoofdzaak in plaats van een toevallig nevenproduct?
Hoe zit het met de compensatie voor de natuur en de landbouw?
Is er een meerwaarde voor de natuur of gaat er niet eerder sprake zijn van een minwaarde? Er zijn immers veel minder hectaren nodig voor het hermeanderen van het afwateringskanaaltje ‘de Lossing’. Bovendien zou de bedding lager gaan liggen, zodat meststoffen en pesticiden precies in het water zullen vloeien. 
Weegt de (her)inrichting als ecologisch en landbouwgebied op tegen het commerciële voordeel voor Steengoed Projecten?

Het zijn maar enkele vragen, die ik mij stel.
De grindsector is zo één van de economische sectoren, die blijven denken dat ze zich alles kunnen permitteren.
Hoelang zou er al niet meer ontgrind mogen worden? Sedert het einde van de jaren ’80, begin van de jaren ’90 moest er al een alternatief zijn
. Maar de activiteiten zijn nog altijd bezig. En nochtans zeggen dat de ondergrond van iedereen is en niet enkel van de bedrijven, die in de grindsector actief zijn.
Zolang ontgrinden toegelaten is, zal er geen echt alternatief zijn, het is vergelijkbaar met de problematiek van de kernenergie.”