Onverantwoord!

“Het is onverantwoord dat de stad Sint-Truiden nog steeds pesticiden gebruikt bij het onderhouden van het groen en/of voor het bestrijden van onkruid”, zegt sp.a-gedeputeerde van Leefmilieu en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Uit een filmpje van een burger is gebleken dat dit zelfs gebeurt op speelpleintjes (1).
Inmiddels, nadat sp.a-fractieleider Filip Moers afgelopen weekend overal foto’s is gaan nemen,  heeft de stad Sint-Truiden toegegeven dat dit zo is op alle speelpleintjes en wordt er met man en macht gewerkt om ze allemaal af te graven.

Sinds 1 januari 2015 mogen Vlaamse gemeenten, na een overgangsperiode van 10 jaar, geen pesticiden meer gebruiken. Ze kunnen wel nog afwijkingen aanvragen als ze een duidelijke planning van afbouw hebben.

De stad Sint-Truiden scoort zeer slecht in de jaarlijkse cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
In 2013 en 2014 waren ze zelfs koploper in Limburg.
Blijkbaar worden daar nog altijd geen lessen uit getrokken, integendeel.

Sint-Truiden rapporteert sinds 2015 een nulgebruik aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Bovendien zijn er ook geen afwijkingen aangevraagd voor 2016 en 2017. Dit wil dus zeggen, om het zacht uit te drukken, dat het stadsbestuur de waarheid niet zegt.

Het gaat hierbij om een duidelijke overtreding van het decreet op de reductie van pesticiden.
Als sp.a Sint-Truiden wensen wij te weten wie de politieke verantwoordelijkheid heeft voor deze gang van zaken”, zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en Ludwig Vandenhove.
“Het gaat niet op om ‘de betrapte’ arbeider met de vinger te wijzen, zoals burgemeester Veerle Heeren deed in de hoger aangehaalde opname. Bovendien laat het stadsbestuur de ambtenaren de nodige uitleg geven in de media in plaats van de burgemeester of de schepen.
Hoe laf kan je zijn als politieker?
Als het goed nieuws is, op de eerste rij staan; als het slecht nieuws is, u wegstoppen.  

Wie heeft opdracht gegeven om deze pesticiden aan te kopen?
Hoeveel voorraad is er nog?
Hoe komen de diensten aan deze stoffen?
Wordt dit buiten de begroting gehouden om zo verdoken gebruik te kunnen verderzetten?
Welke plannen waren er om dit nog te gebruiken?
Hoever staat het met het actieplan met een duidelijke tijdsplanning om pesticiden vrij te gaan werken, zoals wij al voorgesteld hebben in augustus 2015?

Wij willen op korte termijn antwoord op deze concrete vragen en op de vraag van de politieke verantwoordelijkheid.

Urgentiebesef kent het stadsbestuur van Sint-Truiden blijkbaar niet.
Zeker nu pesticiden meer en meer in opspraak komen voor wat betreft gezondheidsrisico’s, zoals onder andere blijkt uit de recente polemiek over glysofaat en Monsanto, is het onaanvaardbaar dat gemeentelijke diensten nog steeds grijpen naar pesticiden. (2) Daarenboven legt de decreetgever niet voor niets de focus op kinderen en zieken als kwetsbare groepen.
Zij blijken gevoeliger te zijn voor de gevaarlijke gifstoffen in bepaalde pesticiden.

Mijn standpunt hierover is duidelijk: de volksgezondheid gaat voor, dus ik pleit voor een totaalverbod op chemische onkruidverdelgers, ook in de landbouw en in andere economische sectoren, zoals bij de tuinaannemers.

Vanuit de provincie Limburg en de vzw Centrum Duurzaam Groen (CEDUGRO) bieden wij al enkele jaren alternatieven aan voor het gebruik van pesticiden, maar blijkbaar is deze informatie niet besteed aan de stad Sint-Truiden”, besluit Ludwig Vandenhove.

(1) TVL Nieuws, 28-04-2016.
(2) Landen kunnen glyfosaat ook in landbouw verbieden. De Standaard, 28-04-2017, p. 10.

Zie ook “Sint-Truiden betaalt voor iets wat gratis kan” (1) van 03-02-2017 en Pesticidengebruik: het moet veel beter! van 17-12-2016 op deze website.