Onverdoofd slachten kan niet!

“Voor mij is en blijft het duidelijk: onverdoofd slachten kan onder geen enkel beding”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die het thema dierenwelzijn opvolgt in het Vlaams parlement voor VOORUIT.

Dat de Brusselse fractie - One.Brussels - tegen het verbod op onverdoofd slachten heeft gestemd in de bevoegde commissie van het Brussels parlement, gaat in tegen de officiële partijlijn”, aldus Ludwig Vandenhove.
Ik betreur dat ten zeerste.

“Dat is niet met ons overlegd en gaat in tegen de partijlijn”, bevestigt VOORUIT-woordvoerder Niels Pattyn. “VOORUIT is voor dierenwelzijn en dus voor een verbod op onverdoofd slachten (1).”

“Een dier dat onverdoofd geslacht wordt, lijdt overal pijn, ook in Brussel”, besluit Ludwig Vandenhove.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.”