Opening Verborgen Moois wandeling Herkenrodebossen

Op zondag 15 oktober 2017 werd in Kermt (Hasselt), Jeugd- en sportcentrum Ten Hove (Kermtstraat) de Verborgen Moois wandeling Herkenrodebossen geopend.
Het is een gezamenlijk initiatief van de Dorspraad van Kermt, de stad Hasselt, het Agentschap natuur en Bos (ANB), de provincie Limburg en de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH).

Gedeputeerde en voorzitter van de vzw RLH Ludwig Vandenhove: “Een mooi project waar meer dan twee jaar aan gewerkt is.
Tussen de verschillende partners werd een actieplan opgesteld om een kwalitatieve landschapswandeling te realiseren en om aan actief landschapsherstel te doen.

Dankzij een projectsubsidie van 80 000 euro ‘Natuur in je Buurt’ van ANB kon er daadwerkelijk aan de slag gegaan worden.
Via gratis middelen krijgen alle eigenaars en bewoners rond de Herkenrodebossen de mogelijkheid om hagen, (knot)bomen en poelen te herstellen.
Tot nu toe zijn er al een tiental concrete acties qua landschapsherstelwerken uitgevoerd op private gronden.
De vzw RLH coördineert al deze acties.

Deze nieuwe Verborgen Moois wandeling Herkenrodebossen is opgenomen in het totale toeristische wandelaanbod van Limburg en Haspengouw.
In Haspengouw zijn er 25 kwaliteitsvolle wandelgebieden, die op een uniforme manier bewegwijzerd en onderhouden worden.

Alle Limburgse wandelgebieden worden door de Regionale Landschappen (RL’en) opgevolgd en voldoen aan hoge kwaliteitscriteria.
Ze worden regelmatig gemonitord, zowel kwantitatief, als kwalitatief.
Zie www.wandeleninlimburg.be.
Jaarlijks komen er meer dan 1,8 miljoen wandelaars op de Limburgse wandelgebieden.
Een wandelaar besteedt gemiddeld 13 euro per persoon, dit betekent 23,4 miljoen euro directe economische return. Dus investeren in natuur en landschap rendeert!

Er is eveneens een direct aangetoond verband tussen wandelmogelijkheden en de gezondheid en het welzijn van de burger.

Wandelmogelijkheden aanleggen is één zaak, ze onderhouden is een ander gegeven.
Hiervoor hebben we de parkrangers in het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) en de talrijke vrijwilligers, de zogeheten greenspotters.

Dit project is maar mogelijk dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende initiatiefnemers en partners.
Nog maar eens een bewijs dat samenwerking loont.

Bedankt aan iedereen die op de ene of andere manier heeft geholpen om dit project te realiseren.
In het bijzonder aan de Dorpsraad van Kermt, zij bewijzen hier dat goede betrokkenheid en burgerparticipatie mee kan leiden tot concrete realisaties."

 

Zie www.kermt.be.

Zie ook Verborgen Moois Bellevuebos in Kortessem officieel geopend van 17-05-2017 op deze website.