Overstromingszone in Hoenshoven (Borgloon)

De provincie Limburg legt momenteel een overstromingszone aan in Hoenshoven (Borgloon).
Op donderdag 6 oktober 2016 gingen burgemeester Danny Deneuker en gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove kijken naar de stand van zaken van de werken.

"Deze overstromingszone moet in de toekomst wateroverlast voorkomen in Alken, Hoepertingen (Borgloon) en Wellen", zegt Ludwig Vandenhove.
"Jaarlijks doen wij als provincie Limburg een aantal van deze investeringen over het ganse grondgebied van Limburg in functie van wateroverlast, die er recentelijk geweest is.

Ook hier is er een samenwerking voorzien met de vzw Natuurpunt.”
Het gebied – een kerngebied van de kamsalamander – zal beheerd worden door Natuurpunt Borgloon.

Hieronder vindt u het persbericht.  

Provincie legt overstromingszone aan in Hoenshoven

De provincie is gestart met de aanleg van een overstromingszone langs de Herk in Borgloon en bezocht vandaag de werken.
De overstromingszone zal 158 miljoen liter water kunnen opslaan en op die manier Hoepertingen en het centrum van Wellen beschermen tegen wateroverlast.
Het centrum van Wellen werd nog niet volledig ontlast wat betreft overstromingsgevaar, vandaar de aanleg van deze nieuwe overstromingszone”, zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove.

Waterlopen beheren en het tegengaan van overstromingen zijn belangrijke taken van het provinciebestuur. Door de klimaatverandering krijgen we ook intensievere buien over een kortere periode.
Om de gevolgen hiervan te beperken en dus wateroverlast te voorkomen, werden er in de Limburgse valleigebieden al verschillende overstromingszones aangelegd. Maar het centrum van Wellen werd nog niet volledig ontlast door de eerder genomen maatregelen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Voor de aanleg van dit wachtbekken heeft het provinciebestuur ongeveer 10 hectare - tussen de Hoenshovenstraat en de Helshovenstraat - aangekocht. Momenteel is een aannemer bezig met de werken, het aanbestedingsbedrag bedraagt 268 999,45 euro (excl. btw) oftewel 325 489,33 (incl. btw).
Er wordt een dijk aangelegd met een stuwconstructie. Ook worden er maatregelen genomen om  de Geitenbron te beschermen en de vismigratieknelpunten stroomafwaarts op te lossen.
We hopen de werken eind oktober af te ronden. Na de aanleg van de overstromingszone zal het gebied beheerd worden door Natuurpunt”, aldus Ludwig Vandenhove.
 

Zie Radio 2 Limburg-journaal, 6-10-2016. 

Zie ook "We gaan extra wachtbekkens aanleggen" van 08-07-2016 op deze website.