Parking station Sint-Truiden: betalen vanaf dinsdag 29 november 2022

De kogel is door de kerk: vanaf dinsdag 29 november 2022 zal er moeten betaald worden om te parkeren op de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS)-parking aan het station van Sint-Truiden.
Zowel voor de gebruikers van het openbaar vervoer, als voor alle anderen, die er hun wagen parkeren.

“Voor wie regelmatig het station frequenteert, was het al even duidelijk dat het er stond aan te komen: de werken aan de installatie van automatische slagbomen waren al een tijdje afgerond”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Er zal dus door iedereen moeten betaald worden: én door de gewone autobestuurders, die er hun wagen parkeren, én door de gebruikers van de trein en het ander openbaar vervoer.
Voor de treinreizigers is er weliswaar een voordeeltarief, maar in het kader van een globaal mobiliteitsbeleid lijkt mij dat onvoldoende
.

Waarom de parkings niet gratis laten voor alle bus- en treingebruikers en betalend voor de autobezitters, die geen gebruik maken van de éne of andere vorm van openbaar vervoer?
Moeten we als overheid niet elke kans aangrijpen om het vervoer met de auto te verminderen? Of zijn er geen leefmilieu- en/of klimaatproblemen meer?
Weliswaar ondergeschikt aan deze vaststelling zijn op dit ogenblik de hoge energieprijzen, toch precies een reden om geen parkeerkosten aan het station aan te rekenen voor autogebruikers om alzo meer burgers aan te zetten het openbaar vervoer aan te wenden.

Nog maar eens de bevestiging hoe nefast onze staatsstructuur in België is.
Mobiliteitsbeleid is hoofdzakelijk Vlaams, terwijl de spoorwegen federale bevoegdheid zijn. En wat doet de NMBS dan? Parkeergeld aanrekenen om zo inkomsten te verwerven, ook al staat dat diametraal tegenover het Vlaams beleid.
Andere budgetten? Leg dat maar eens uit aan de gemiddelde burger, die pro openbaar vervoer is.
Ondertussen opent Vlaanderen zoveel mogelijk HOPPIN-punten, waar een waaier aan vervoersmiddelen zou moeten samenkomen. (1) Maar bijvoorbeeld personen, die De Lijn gebruiken als vervoermiddel, krijgen geen voordeeltarief om te parkeren op de NMBS-parking.

En dan de stad Sint-Truiden.
Zij hebben geen enkele poging ondernomen naar de NMBS toe om trachten te komen tot globale afspraken in het kader van een mobiliteits- of zelfs maar een parkeerbeleid in de stationsomgeving.
Hoe zal deze nieuwe situatie zich verhouden tot de ondergrondse parking onder de GAZO, die uitgebaat wordt door de stad Sint-Truiden? Die parking staat trouwens vaak grotendeels leeg.

 

Een globaal en consequent mobiliteits- en parkeerbeleid in Vlaanderen, maar ook in Sint-Truiden is nog niet voor morgen.
In heel de nieuwe parkeerregeling rond het station van Sint-Truiden zijn de gebruikers van het openbaar vervoer andermaal de pineut.”