Parlementsleden moeten wetten en decreten maken

Vlaams Parlement - Wikimedia

Dat is de essentie van democratie en zo heb ik het altijd geleerd, maar in het Vlaams parlement is dat minder en minder het geval.
Dat blijkt uit recente cijfers van de krant "De Tijd". (1)

"Mocht ik verkozen worden in het Vlaams parlement - 2 de kandidaat sp.a Limburg-  ga ik dat toch (wat) proberen te veranderen.
De dag dat ik geen ambitie meer heb om zaken te veranderen, stop ik onmiddellijk met politiek", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Deze resultaten bevestigen nog maar eens hoe complex en technisch de werking van het Vlaams parlement (geworden) is. Dat is ook mijn grote kritiek.
Door de achtereenvolgende staatshervormingen heeft het Vlaams parlement steeds meer bevoegdheden gekregen. Dus is het belangrijk dat de stem van de burger daar geraakt en dat de parlementsleden decreten maken en niet de administratie of externe bureaus.
Het Vlaams parlement moet (inhoudelijk) duidelijker en meer begrijpbaar worden voor de burger.

Wat een contrast met mijn jaren als federaal volksvertegenwoordiger of senator.
Een beetje meer aanpak, mentaliteit, visie, ... van het federaal parlement in het Vlaams parlement brengen, zou al veel ten goede veranderen.
Een hele uitdaging!"

  • (1) "Een decreet schrijven is te complex geworden", De Standaard, donderdag 14 maart 2019, online.
  • Zie onder andere ook "Dankbaar" van maandag 11 februari 2019 op deze website.

Foto: Wikimedia - Spotter2